Zala Megyei Kormányhivatal

Dr. Sifter Rózsa

főispán