A második magyar hadsereg 80 évvel ezelőtti megsemmisülését hozó orosz áttörés zalaegerszegi áldozataira emlékeztek 2023. január 12-én a Hősök kertjénél, az Október 6. téren.

A Don-kanyarnál elesett magyar katonák emlékére szervezett csendes főhajtáson Balaicz Zoltán polgármester szólt az egybegyűltekhez, H. Horváth Gyula Jány Gusztáv vezérezredes 1943. március 12-én kiadott parancsából olvasott fel néhány gondolatot, valamint részlet hangzott el Vitéz Bányai József magyar királyi szakaszvezető édesanyjához írt leveléből. A megemlékezés végén a résztvevők - köztük Dr. Sifter Rózsa főispán - mécseseket helyeztek el az emlékmű előtt.

(Zala Megyei Kormányhivatal, Zalai Hírlap)