November 17-én tartotta meg 2022. évi, soron következő ülését a Zala Megyei Államigazgatási Kollégium (ZMÁK) a zalaegerszegi Megyeházán, dr. Sifter Rózsa, Zala megye főispánja, a Kollégium elnökének vezetésével.

Első napirendi pontként dr. Kupecki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára tájékoztatta a megjelent közigazgatási szervezetek vezetőit és képviselőit a fogyasztóvédelmi politika új irányvonalairól. Elmondta: “Paradigmaváltás zajlik a fogyasztóvédelem területén. Az új szabályok tekintetében rendkívül fontos a fogyasztói tudatosság növelése és a feljogosított szervezetek edukálása, támogatása.” Hozzátette: “A fogyasztóvédelemi politika négy fő területre fókuszál, a digitális fogyasztóvédelemre, a gyermekvédelemre, a fogyasztóvédelem elérhetővé tételére és az egységes joggyakorlat kialakításának támogatására.”

Ezt követően Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke szólt a jelenlévőkhöz, a GVH fogyasztóvédelmi tevékenységéről. Előadásában elmondta: “A Gazdasági Versenyhivatal az EU-ban működő versenyhatóságok azon szűk köréhez tartozik, akik kettős hatásköri felhatalmazással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a GVH feladata nem csupán a gazdasági verseny védelme, hanem a fogyasztóvédelmi hatósági fellépés támogatása is, törvény alapján ráruházott hatáskörénél fogva. Az unióban mindössze 9 tagállami hatóság rendelkezik hasonló párhuzamos hatáskörrel.”

Az ülés harmadik előadójaként dr. Sali Zsófia, a Mathias Corvinus Collegium Zalaegerszegi Képzési Központjának képviselet-vezetője „Tehetség a négyzeten - gyorsítópálya a zalai fiataloknak” címmel tartott tájékoztatót. Bemutatta azt a komplex tehetséggondozási rendszert, mely az általános iskolától a posztgraduális képzésekig igyekszik az iskolában megtanultakon felül hasznos gyakorlati és elméleti ismeretekkel ellátni a tanulókat. Hozzátette: „Az MCC tevékenysége ott kezdődik, ahol a közoktatás véget ér.”

A beszámolók elfogadása után a ZMÁK Rezsicsökkentési, Költségvetési és Továbbképzési Bizottságának új elnökét választotta meg a Kollégium: dr. Sifter Rózsa javaslatára dr. Varga Andreát, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatóját egyhangúlag szavazta meg a testület. A záró napirendi pont keretében a Kollégium tagjai körében történt személyi változások, valamint jogszabályi módosítások miatt szükségessé vált ügyrendmódosításról szavazott a tagság.

Ezután a Kollégium elnöke a testület két bizottságának legutóbbi ülésén történtekről tartott rövid tájékoztatót.

Dr. Sifter Rózsa főispán így összegezte az ülésen elhangzottakat: “A mai Államigazgatási Kollégiumi ülés nagy részben a fogyasztóvédelem jegyében zajlott, hiszen két előadást is hallhattunk a szakterületről.” Kifejtette: “A fogyasztóvédelem azért fontos, mert nem csak a vásárlók, de a családok és a gyermekek védelmét is jelenti. Az államnak ezen a területen is őrködnie kell az állampolgári jogok felett, de feladata továbbá az európai uniós és magyar joggyakorlat összehangolása is.”

Az ülés végeztével dr. Kupecki Nóra, Rigó Csaba Balázs és dr. Sifter Rózsa a ZalaZone Járműipari Tesztpálya bejárásával folytatatta programját, mely a Mindszentyneum Látogatóközpont nemrégiben átadott kávézójában, kötetlen beszélgetéssel zárult.

(Zala Megyei Kormányhivatal)