A szeptember 13-ai tanévnyitó ünnepségen egyetemi polgárrá fogadta 141 elsőéves egyetemi hallgatóját a Zalaegerszegi Egyetemi Központ (korábban BGE-kar). A rendezvényen a köszöntő szónoklatok és az üdvözlő műsor mellett átadták a hallgatói ösztöndíjakat is.

Dr. Molnárné dr. Barna Katalin rektorhelyettes arról szólt, hogy a Pannon Egyetem jelenleg az ország második legjobb egyetemének tekintendő az innováció és a kutatásfejlesztés paraméterei alapján. Hangsúlyozta: az elsőévesek jól választottak, amikor ide jelentkeztek.

Ugyanezt erősítette meg dr. Németh István, a Zalaegerszegi Egyetemi Központ főigazgatója, egyben a Gazdálkodási Kar dékánja is. Hozzá csatlakozva szintén az egyetemi központ érdemeit méltatta dr. Németh Sándor, a Mérnöki Kar dékánja és dr. Hartung Ferenc, a Műszaki Informatikai Kar dékánja. Mindnyájan kiemelték: a munkaerőpiac keresett szakemberei kerülnek ki az intézmény falai közül, akik tanáraiktól, oktatóiktól a problémamegoldó gondolkodást sajátíthatják el abban a városban, amely a XXI. századi technológiai fejlesztések egyik hazai központja lett az elmúlt években.

Zalaegerszeg ebbéli törekvéseinek vázolása mellett a tudás és az erkölcs egymást erősítő fontosságára intett Balaicz Zoltán polgármester, aki az ünnepi pillanatok tiszta szándékot erősítő hatására hívta fel a figyelmet. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a járműipari tesztpályára és a környezetében épülő gyárakra irányította a hallgatók figyelmét.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott kiemelte, hogy a magyar állam számtalan intézkedéssel támogatja a tanulást és a fiatal generáció előrejutását. Jelezte, a kormányhivatal 2013 óta 21 felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy elősegítse az egyetemisták gyakorlati képzését. A megfelelően képzett, lelkiismeretes szakembergárda kinevelése kulcsfontosságú, húzta alá a kormánymegbízott, hozzátéve: a dinamikusan fejlődő magyar gazdaságnak ez alapvető igénye. Zalában pedig a megye kedvező adottságaira utalva fő célként fogalmazta meg, hogy a napjainkban jelentős fejlesztés alatt álló járműipar és hadiipar mellett a mezőgazdaság és élelmiszeripar is húzóágazattá váljon.

A beszédeket követően a hallgatói ösztöndíjak átadása következett: az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Új Nemzeti Kiválóság Program kutatói ösztöndíja keretében kutatási pályázatával hallgatói kutatói ösztöndíjban részesült Balázs Bence Ferenc 4. évfolyamos gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 2005-ben alapított ösztöndíjat nappali tagozaton, olyan alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatóknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Kaszás Dóra mechatronikai mérnöki, Vass-Várkövi Mátyás mechatronikai mérnöki, Szokoly Ádám pénzügy és számvitel, valamint Macher Dávid gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató nyerte el a támogatást.

A tanévnyitó ünnepély végül az elsőéves hallgatók eskütételével és egyetemi polgárrá avatásával zárult.

A Zalaegerszegi Egyetemi Központban a hallgatók 74 százaléka állami ösztöndíjasként kezdte meg tanulmányait.

(Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal, fotó: Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal)