A munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudáshoz jutnak azok, akik a Pannon Egyetemen szereznek diplomát - hangsúlyozta dr. Molnárné dr. Barna Katalin oktatási rektorhelyettes a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának hétfői tanévnyitóján, ahol 120 elsőévest is köszöntöttek.

A diploma megszerzéséhez minden támogatást megad az intézmény, de a sikerhez a hallgatók aktivitása is szükséges – emelte ki a rektorhelyettes.

Az itt megszerzett tudás a jövőnket, a túlélésünket biztosítja – hangsúlyozta az egyetemi központ főigazgatója, dr. Németh István, majd így folytatta: Azt ígérhetjük, hogy élvezetes módon, projektalapú oktatás révén közvetítjük önöknek a tudást az idei tanévben is.

Dr. Palányi Ildikó, a gazdálkodási kar dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyorsan változó világ kikényszeríti a növekedésorientált szemlélet megváltoztatását is. Erre tekintettel kezdték el kutatni és fókuszba helyezni a vállalati fordulatkezeléseket. A kiszámíthatatlanság nehezíti a döntéshozatalt, megkívánja a gyors reagálást, a rugalmasságot. A Zöld Kampuszon már több mint egy évtizede a gyakorlatban is felkészítik a hallgatókat a felelős gondolkodásra – mondta. Mérföldkő a kar életében ez a nap, hiszen a mechatronikai, illetve gépészmérnök szak mellett idén elkezdődött a tesztmérnökök képzése, mégpedig projektalapon. Ezt dr. Horváth Krisztián, a mérnöki kar dékánhelyettese fogalmazta meg. Dr. Süle Zoltán, a műszaki informatikai kar dékánja pedig arról számolt be, hogy a Pannon Egyetem műszaki informatikai karára felvett 346 elsőéves hallgató közül 34 fő kezdi meg tanulmányait Zalaegerszegen.

A hallgatókat Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mellett dr. Sifter Rózsa főispán is személyesen köszöntötte.

Jóleső érzés, hogy együtt láthatjuk azt a hallgatói kört, amelynek tagjai a tanulást, ismereteik bővítését választották, akik azért vannak most itt, hogy ezen az egyetemen az évek során olyan tudással gazdagodjanak, amelyet az általuk választott – remélhetőleg magyarországi - munkahelyeken kamatoztatni tudnak majd a jövőben- hangsúlyozta a Főispán, majd hozzátette: fontos, hogy olyan fiatalok hagyják el iskoláinkat megfelelő kompetenciákkal és intelligenciával felvértezve, akik saját tudásukkal építeni szeretnék a nemzetet, akik számára érték az, hogy ide születtek, itt van a családjuk, itt élnek a barátaik. Úgy gondolom, hazánk fejlődését elősegíteni valamennyiünk közös érdeke, felelőssége és kötelessége.

A tanévnyitó ünnepségen nyújtották át négy hallgatónak a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány ösztöndíját is. Az elsőévesek az eskütételt követően elültették az évfolyam fáját, jelképezve az összetartozást, az egyetemhez kötődést, valamint a Zöld Kampusz fenntarthatósági törekvéseit is.

(Zalai Hírlap/ Zala Megyei Kormányhivatal, Fotó: Zala Megyei Kormányhivatal)