Az Alaptörvény elfogadásának 10. évfordulóján a kormányhivatal az alkotmányban is rögzített Nemzeti Hitvallás kifüggesztésével tiszteleg a jubileum előtt.

2011. április 25-én ünnepélyes keretek közt írták alá hazánk új Alaptörvényét, amely az önrendelkezését elvesztett Magyarország 1949-es dátummal ellátott régi alkotmányát váltotta fel. Idén ünnepeljük az új normaszöveg aláírásának 10. évfordulóját, amely magában foglalja az állam felépítésével és működésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat. Jelentőségét nagyban meghatározza, hogy az immár valóban szabad és demokratikus Magyarország maga alkotta, idegen hatalmak befolyása nélkül, rögzítve a magyar állam nemzeti, valamint az európai értékek melletti elköteleződését, a szükséges lelki és szellemi megújulás iránti igényét.

Az elmúlt 10 évben Magyarország új Alaptörvénye olyan erős és megbízható iránytűként szolgált, mely hitet és erőt adott a nemzeti szuverenitás érdekében vívott harcban, az ország gazdasági és pénzügyi megerősítése érdekében végzett munkában, az európai és keresztény értékek védelmét, s azon belül is kiemelten a családokat és gyermekek érdekét szem előtt tartó törvényhozásban.

A magyar kormány az idei évben az alkotmányban is rögzített Nemzeti Hitvallás kormányzati épületekben történő kifüggesztésével emlékezik e jeles jubileumra. Az államigazgatási szervek e példát követve szintén fontosnak tartják, hogy a középületekben méltó, jól látható helyen kerüljenek elhelyezésre a magyar állam működését szabályozó alapdokumentumok.

A fenti elvek mentén a Zala Megyei Kormányhivatal maga is elkötelezett az Alaptörvényben meghatározott nemzeti értékek mellett, ezért az október 23-i nemzet ünnep előtt 33 épületében függesztette ki a Nemzeti Hitvallást.

A Megyeháza épületében dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott is közreműködött a Nemzeti Hitvallás kihelyezésében.

(Zala Megyei Kormányhivatal, fotó: Zala Megyei Kormányhivatal)