A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2022. június 22-én rendezte meg a Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) 30 éves működésének jubileumi rendezvényét a zalaegerszegi Megyeházán.

A tanácskozáson elhangzott: a hazai védőnői szolgálat elődjeként 1915-ben létesült Országos Stefánia Szövetség a mai szervezeti tartalommal megegyező elvek mentén – az anyák és a csecsemők védelmére - jött létre, s már megalakulásakor Európa-szerte egészen új, forradalmi módszereket képviselt.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott köszöntőjében hangsúlyozta: köszönet és megbecsülés illeti a védőnőket, akik nagyon nehéz körülmények között végzik áldozatos munkájukat, és életük, lelkük egy részét adják másokért. „ Amiben biztosak lehetünk, hogy a magyar nemzet fennmaradásának záloga a család. A családok teremtik meg azt a lehetőséget, hogy egészséges, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott, harmóniában élő gyermekek nőhessenek fel, akik továbbviszik a magyarság, a magyar kultúra tradícióit” – fogalmazott a kormánymegbízott. A védőnők, mint elmondta, nagyban járulnak hozzá az emberi élet minőségéhez, hiszen családokkal foglalkoznak, olyan területen nyújtanak segítséget, amire nagy szüksége van a társadalom széles rétegeinek.

Ezt követően Szekérné Büki Erzsébet megyei vezető védőnő szólt a rendezvény céljáról, a kollégái speciális hivatásáról, amely a megfogant magzat, az anya, a család és a gyermek életének, védelmének nélkülözhetetlen szereplőivé teszi őket.

A rendezvény vendége volt Odor Andrea országos vezető védőnő, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa is, aki megnyitójában vázolta az elmúlt harminc év eseményeit, felidézve, hogy az abortuszbizottság helyett létrejött családvédelmi szolgálat (CSVSZ) az abortusztörvény 1992-es módosítása miatt élénk társadalmi és sajtófigyelem közepette kezdte meg munkáját. Az akkori indulatok mára nyugvópontra kerültek, de ehhez az kellett, hogy a szolgálat bizonyítsa, a többszöri találkozások az anyák, a nők felelős döntéseit támogatják, nem gyakorolnak nyomást a válsághelyzetet megélőkre, segítik oldani a beszűkült tudatállapot miatti felfokozott érzelmi-indulati feszültséget.

A feladatát 1997-ben átvevő Odor Andrea a megyei adatokat előtárva mutatta be, hogy 2021-ben a szolgálattal kapcsolatba került zalai nők 71 százalékban töltik ki elégedetten a visszajelzést igazoló kérdőívet, ami országos összehasonlításban nagyon magas érték. Az országos vezető védőnő elmondta, a 2000-es évek elején a szolgálat munkatársai a fokozott lelki terhelés, a bevonódás, a kiégés eshetősége miatt esetfeldolgozó tréningeken vehettek részt, ami segítette őket a mentális önvédelemben, ezáltal a tanácsadást igénybe vevők is kiegyensúlyozott szakemberekkel találkoztak.

Az NNK szakembere megköszönte Tóth Lenke korábbi zalai vezető védőnő és a jelenlegi vezető védőnő munkáját. A továbbiakban zalai előadók mellett Fehér Erika és Kissné Garajszki Ildikó, a NNK két védőnő referense tartott tájékoztatót a CSVSZ működéséről, a személyiségfejlesztésről.

A rendezvény végén, melyet a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola növendékének és felkészítő tanárának műsora színesített, a Családvédelmi Szolgálat tevékenységét támogató kitartó, áldozatos munkáját valamennyi meghívott aktív és nyugdíjas szakembernek emléklappal köszönték meg.

(Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal, fotó: Zala Megyei Kormányhivatal)