Több mint tíz napirendi pontot tárgyalt meg, és hozott határozatokat a Zala Megyei Közgyűlés a következő soros ülésén.

Elsőként dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott adott tájékoztatást a területi államigazgatás helyzetéről, a Zala Megyei Kormányhivatalnál lezajlott szervezeti átalakulásról, illetve a kormányhivatal ingatlanfejlesztéseiről. A kormánymegbízott szólt a bürokrácia csökkentésére több lépcsőben végrehajtott intézkedésekről. Elmondta: az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a hivatali ügyintézés a lehető legközelebb kerüljön a lakossághoz, s ezt a célt szolgálta a járási hivatalok megerősítése is.

Beszámolt arról is, hogy a zalaegerszegi belváros képéhez hozzátartozó régi Zóna étterem épületében államigazgatási szervek, ügyfélfogadó és irodai munkahelyek kerülhetnek elhelyezésre a felújítását követően, 2018-tól. Egy kérdésre válaszolva azt is közölte, mivel az épület helyi védettségű, a külső képét megőrizve történik majd a felújítása.

Dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány a megye közbiztonsági helyzetéről és annak javítása érdekében tett intézkedésekről, valamint a 2017. évi feladatokról szólt. Kiemelte, hogy Zala megyében csökkent a regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma, javult a nyomozás-eredményességi mutató, amely 91,6 százalék volt 2016-ban. Kovács István rendőr vezérőrnagy, az ORFK gazdasági főigazgatója többek között elmondta, hogy a határőrizet erősítése céljából országosan 3 ezer fővel növelik az állomány létszámát.

Ezzel kapcsolatosan jelentette be, hogy Nagykanizsán határvadász bevetési osztályt hoznak létre, melynek munkatársait a jövő tavaszig felújításra kerülő volt határőr laktanyában helyezik el. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke tájékoztatta a közgyűlést a szervezet által végzett tevékenységekről.

A képviselők elfogadták a megyei önkormányzat 2016. évi zárszámadását, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tavalyi éves beszámolóját, majd pályázatok benyújtásáról és elfogadásáról szavaztak.

(Zalai Hírlap, Zalaegerszegi Televízió, Fotó: Pezzetta Umberto)