Egy tavaly márciusi jogszabályváltozásnak köszönhetően sokkal hatékonyabbá vált az illegális hulladéklerakók felszámolása hazánkban. A Zala Megyei Kormányhivatal akkor létrejött hulladékgazdálkodási osztálya a közszolgáltatók közreműködésével az elmúlt hónapokban több ilyet megszüntetett már Zalában is. A Zalai Hírlap 2022. augusztus 4-i számában a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője, Németh József nyilatkozott a szakterület által végzett munkáról.

A cikket teljes terjedelmében itt közöljük:

Egy tavaly márciusi jogszabályváltozásnak köszönhetően sokkal hatékonyabbá vált az illegális hulladéklerakók felszámolása hazánkban. A Zala Megyei Kormányhivatal akkor létrejött hulladékgazdálkodási osztálya a közszolgáltatók közreműködésével az elmúlt hónapokban több ilyet megszüntetett már Zalában is.

Tavaly márciusban a hulladékgazdálkodás területén új feladatkörrel bővült a Zala Megyei Kormányhivatal zöldhatóságának munkája, melynek nyomán létrejött a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

Németh József főosztályvezető azonban még korábbról indít. Felidézi: 2017. január elsejétől működik Zalában környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság, amely addig Vas megyével közös, vagyis régiós volt. Akkor alig húsz fővel kezdték a munkát. 2021 márciusában aztán új hulladékgazdálkodási hatóság alakult, létrehozva a már önálló hulladékgazdálkodási osztályt, s megduplázva az álláshelyek számát. A létszám feltöltése azóta is folyamatban van, hulladékgazdálkodási és természetvédelmi szakügyintézői feladatkörbe várják a jelentkezőket, hangsúlyozza a főosztályvezető. Előbbi esetben jellemzően irodai, utóbbi esetében inkább terepi munkáról van szó.

– Korábban is foglalkoztunk hulladékgazdálkodási engedélyek kiadásával, a nyilvántartások, éves bevallások kezelésével, de a jogszabályváltozás megerősítette a terepi jelenlétünket.  Ennek köszönhetően az országban található számos illegális hulladéklerakó felszámolása is eredményesebbé vált – fogalmaz Németh József, a legfontosabb módosulások közt említve, hogy az ingatlantulajdonosok egyébként korábban is meglevő, jogszabályban rögzített felelőssége felértékelődött, azaz a törvény kimondja: ha nem ismert az elkövető, akkor a tulajdonos kötelessége a területén levő illegális hulladéklerakó felszámolása. Ha ezt nem teszi meg, akkor a kormányhivatal hatósági eszközökkel elszállíttatja azt, és annak költségét ráterheli az ingatlantulajdonosra, amit, ha nem egyenlít ki, jelzálog kerülhet az ingatlanára. A kormányhivatalok erre a feladatra kapnak külön forrást, a munkára pedig – közbeszerzést követően – hulladékgazdálkodási céggel szerződnek. Zalában jelenleg mindenhol a terület közszolgáltatójával.

– Sok esetben találkozunk azzal a problémával, hogy a felszámolt illegális hulladéklerakó helyén, hiába a sorompó, a tiltótábla, új keletkezik – folytatja a főosztályvezető, aki azt javasolja: egy jól elhelyezett vadkamera segíthet az elkövetők felderítésében, ennek költsége az esetleges újbóli felszámolásának a töredéke. Ha van rendszám a felvételen, a hatóság megindítja a nyomozást, amelyre egyébként egyre több példa van. Ahogy a szemétben található egyértelmű nyomokon is elindulnak, úgy az önkormányzatok által működtetett térfigyelő kamerák is sok esetben szolgálnak információval. Aki lebukik, az elhelyezett hulladék mennyiségével arányosan emelkedő, akár sok százezres bírságra számíthat.

Ami a megye szennyezettségét illeti: jellemzően a nagyobb városok környékén, erdőszéleken, de egyes települések belterületén is található nagy mennyiségű (utóbbi esetben például lomizásból, illegális gépjárműbontásból származó) felhalmozott hulladék. Most ezek felszámolására is lehetőség nyílt, ahogy ez már több esetben meg is történt – ha mindez ellenállásba ütközik, akkor a rendőrség segítségével.

– Egy 20-30 köbméteres hulladéklerakó felszámolása akár egy millió forintos költséggel is járhat – emeli ki Németh József. – Szerencsére az elmúlt hónapok tapasztalata alapján elmondható, hogy a tulajdonosok jellemzően együttműködnek a hatósággal, mi pedig minden eszközünkkel igyekszünk segíteni nekik abban, hogy a már felszámolt lerakókban ne keletkezzen újra hulladék.

Illegális hulladéklerakóról több forrásból értesülhet a hatóság. Egyrészt a megyében öt hulladékgazdálkodási felügyelő dolgozik terepen, működési területük nagyjából a járásokéval egyezik meg. Jelzi az ilyen jellegű problémát a rendőrség, valamint a nemzeti park is, továbbá bejelentést tehet a lakosság – e-mailen, telefonon, vagy a Hulladékradar nevű, egyre népszerűbb alkalmazás segítségével. Ezen keresztül csak idén már több mint 2000 jelzés érkezett Zalában – volt, hogy mindössze néhány kidobott gumiabroncsról, pár zsák szemétről, de több köbméter kommunális hulladékról vagy építési törmelékről is. Az alkalmazással, amely rögzíti a hely koordinátáit, fotó is készíthető. A bejelentés a Technológiai és Ipari Minisztériumba fut be, onnan kapják az értesítést a megyeileg illetékes hatóságok, amelyek szoros határidővel kell, hogy megoldják a problémát. Tehát ezekből a bejelentésekből „mindenképpen ügy lesz”.

A főosztály környezet- és természetvédelmi osztálya emellett védett fajokkal és területekkel kapcsolatos hatósági munkát is végez. Eljár a természetkárosítások ügyében, hozzájuk érkeznek be például a gólya-, fecske- és varjúfészkekkel kapcsolatos bejelentések, ahogy az invazív, azaz az adott területen nem őshonos fajok jogszabályba ütköző tartása és szabadon engedése esetén is ők intézkednek. Szintén a munkájukhoz tartozik a levegő- és zajvédelem, valamint a talaj és a felszín alatti vizek szennyezettségének felszámolása. Ez utóbbit a vízügyi hatósággal közösen végzik, de szoros együttműködésben dolgoznak a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal is - ad bepillantást munkájuk másik szegletébe Németh József, aki nemcsak a főosztályt, hanem annak környezet- és természetvédelmi osztályát is vezeti, a hulladékgazdálkodási osztály tevékenységét pedig Juhász András osztályvezető irányítja.

(Zalai Hírlap/ Zala Megyei Kormányhivatal, Fotó: Zalai Hírlap/ Zala Megyei Kormányhivatal)