A pályaválasztás előtt álló hetedik és nyolcadik évfolyamos általános iskolás diákokat szólította meg 2021. szeptember 17-én, pénteken az a honvéd kadét programot népszerűsítő szakmai rendezvény, melyet a 2021. évi Pályaválasztási Program részeként első alkalommal tartottak a megyeszékhelyen, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának nagyelőadójában.

Az eseményt dr. Sifter Rózsa, Zala megye kormánymegbízottja, a megyei védelmi bizottság elnöke nyitotta meg, aki beszédében kiemelte: a magyar kormány elkötelezett az állampolgárok biztonsága mellett, melyet hűen tükröz a magyar honvédség minden területét érintő Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program is. A modernizációs fejlesztés részeként amellett, hogy a magyar haderő teljes haditechnikai megújuláson megy keresztül, a személyi állományt képező katonák részére olyan honvédelmi életpálya bevezetése is megvalósul, mely széleskörűen gondoskodik a honvédség hivatásos és szerződéses tagjainak kedvező élet- és munkakörülményeiről.

A kormánymegbízott hangsúlyozta: Zalaegerszeg nagy katonai hagyományokkal rendelkezik, ahol az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a katonai hivatás. Hozzátette azt is, hogy a zalai kezdeményezésű honvédelmi vetélkedő, azaz a középiskolásoknak rendezett Göcsej Harci Túra sikere is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2021-ben a Ganz Ábrahám Technikumban honvéd kadét ágazati képzés indulhatott 23 fővel, egyedülálló módon, kollégiumi programokkal. Nagykanizsán pedig ennek a képzésnek az előkészítő programja rajtolt el a Zsigmondy Vilmos Technikumban, szakköri szinten. Ennek célja, hogy 2022-ben ott is ágazati kadétképzés indulhasson.

A város történetének szerves része Magyarország honvédelmének támogatása, éppen ezért fontos és jövőbe mutató azok számára ez a találkozó, akik a hazát, a nemzetet, a honvédelmet fontosnak tartják, fogalmazott a rendezvényen Balaicz Zoltán polgármester.

A program hivatalos részét követően a Zala Megyei Kormányhivatal és a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 20. Hadkiegészítő és Toborzó Irodája kínált lehetőséget a fiataloknak arra, hogy a katonai hivatással és a kadétprogrammal előadások, valamint gyakorlati bemutatók útján ismerkedhessenek meg. A jelenlévők a szakmai nap során pilótáktól, tűzszerészektől hallhattak élménybeszámolókat, melynek során személyesen is feltehették kérdéseiket.

Mivel köztudott, hogy a mai kort a digitalizáció határozza meg, a számítástechnikai érdeklődést is szem előtt tartva a katonai szolgálat iránt érkelődő diákok szimulációs és számítógépes játékokat is kipróbálhattak.

Ferge László őrnagy, irodavezető elmondta, nem titkolt szándékuk ezzel a rendezvénnyel, hogy ráirányítsák az érdeklődők figyelmét a katonai hivatásra, annál is inkább, hiszen az ország biztonsága és védelme ennek a területnek a feladata.

(Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal, Fotó: Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal)