Fejet hajtva az 1848/49-es vértanúk emléke előtt, október 6-án Zala megyében is több helyszínen tartottak megemlékezést.

Zalaegerszegen a Városi Hangverseny-és Kiállítóteremben tartottak megemlékezést a 172 évvel ezelőtt Aradon kivégzett 48-as tábornokok és Batthyány Lajos emléke előtt tisztelegve.

A Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tagjainak bevonulása után felhangzott Kossuth 1890-es, október 6. tragédiájára emlékező levele, majd Farkas Ignác Jászai-díjas színművész szavalta el Tóth Kálmán Amikor az akasztófát ácsolták című versét.

Az aradi vértanúk alakját, az 1848-as időszak eseményeinek tablóját felidézve Bali Zoltán alpolgármester helyezte történelmi távlatba a mártír tábornokok példaadó áldozatvállalását. Jövőt építő tanulságként összegezte a magyarság szabadsága és függetlensége iránt elkötelezett, felségárulásért kivégzett, többféle nációt képviselő katonák bátorságának üzenetét: a magyar társadalmat ma is áthatja a 48-as eszmék gondolata, az 1000 éve államiságot jelentő keretek között élő nemzet önmagára számíthat önrendelkezése védelmekor, s az emelt fővel megélt bátorságban nyilvánul meg az ereje.

(Zalai Hírlap, Zala Megyei Kormányhivatal, Fotó: Zalai Hírlap)