A hagyományokhoz híven március 15-én, délelőtt 10 órakor a Deák téren kezdődött a városi ünnepi program Deák Ferenc szobránál.

Először Petőfi Sándor naplójából idézett részlet segített a térre gyűlt városiaknak abban, hogy visszaemlékezzenek a magyar szabadság kivívását célul tűző forradalmi eseményekre. D. Varga Ádám színművész szavalta el Molnár József Bálint Ifjú hévvel című költeményét, majd Mihály Luca énekelte a Csík zenekar Hazám, hazám… című dalát. Ezt követően a Zalai Táncegyüttes adott elő egy néptáncblokkot.

Az egybegyűltek ezután hallgathatták meg Vigh László országgyűlési képviselő beszédét, amelyben Deák Ferencet idézve szólt a népképviselői tévedhetetlenség hibájának elkerüléséről és a tiszta szándékok jelentőségről, a kultúra, a nyelv, a politikai szabadság megvédéséről.

A szónoklat után koszorúkat helyezett el Deák Ferenc szobrának talapzatán Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán és a testület vezetése, dr. Sifter Rózsa főispán, Vigh László országgyűlési képviselő, valamint a város oktatási, politikai, társadalmi szervezetei.

A koszorúzást követően az ünneplők a Városi Fúvószenekar és a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tagjainak felvezetésével a Kossuth utcán végighaladva sétáltak át Csány László 48-as kormánybiztos 1931-ben emelt szobrához. A séta során a Széchenyi domborműnél és a Kossuth szobornál is koszorúzott Balaicz Zoltán polgármester.

A Csány-téren Kovács Martin színművész szavalta el a Föltámadott a tenger című Petőfi-verset, ifj. Horváth Károly és tanítványai népdalokat adtak elő. Az ünnepség dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere beszédével folytatódott, aki hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik. Hálát fogalmazott meg a sorsnak azért, hogy ma békében élhetünk városainkban, otthonainkban, s Petőfi, Kossuth, Batthyány és társai kései honfitársai lehetünk, akik nem külföldön bontakoztatták ki tehetségüket, hanem a nemzet érdekét a sajátjuk elé helyezték.

A beszéd után Hertelendy Attila színművész énekelte el a Nemzeti dal megzenésített változatát. Az ünnepség koszorúzással ért véget.

(Zala Vármegyei Kormányhivatal, Zalai Hírlap)