A hirdetményi úton történő közlési és hatósági jóváhagyási eljárás kapcsolatának újraszabályozása alapján 2022. január elsejétől módosult a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó adásvételi szerződések, illetve haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyási eljárása.

A hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződések esetében (amelyeknél helye van az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlásának) az eljárás megindítására eddig csak a közzétételi procedúra lefolytatását követően kerülhetett sor, így a jóváhagyás azonnali megtagadását eredményező alapvető hibákra csak a közzétételi időszak lejártát követően derült fény, orvoslásuk pedig kizárólag új szerződés megkötése révén valósulhatott meg.

Ez az időben elhúzódó folyamat felesleges terhet rótt a jegyzőkre, és hátrányos volt az elővásárlási, előhaszonbérleti jogosultságukkal élni kívánó személyek számára is.

Az új szabályozás értelmében a feleknek nem a jegyző, hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv, tehát a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya felé kell benyújtaniuk a megkötött szerződést. A hatóság az előzetes vizsgálat során kiszűri az alapvető hibában szenvedő szerződéseket és megtagadja azok jóváhagyását. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a hatóság hivatalból intézkedik a jegyző felé a szerződések közzététele érdekében.

A hatóság ügyintézési határidejébe a közzétételre való alkalmasságát megállapító közbenső döntés meghozatala és a közzététel eredményeként a jegyző által a hatóság részére megküldött okiratok beérkezése közötti időtartam nem számít bele.

A hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződések esetében továbbra is marad az eredeti eljárásrend, vagyis a felek közvetlenül a jegyzőt keresik meg a szerződés közzététele érdekében.

Felhívjuk tehát Tisztelt Ügyfeleink, valamint a közreműködő jogi képviselők figyelmét, hogy a földekre vonatkozó adásvételi, valamint haszonbérleti szerződéseket megkötésüket követően a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) részére szíveskedjenek megküldeni hatósági jóváhagyás céljából. A Földhivatali Főosztály egyéb elérhetőségei az alábbi linken olvashatók: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek/foldhivatali-foosztaly

(Zala Megyei Kormányhivatal)