Zala Megyei Kormányhivatal

Dr. Sifter Rózsa

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 24. 16:11

Hirdetmény földhasználati nyilvántartási eljárásban született hatósági döntés hirdetményi közlése tárgyában

Zala Megyei Kormányhivatal hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 24. 8:00

ZA/KTO/01138-4/2022. A Schunk Carbon Technology Kft. 8973 Csesztreg, Ady E. u. 49. szám alatti telephelyén lévő ZA/KTO/01138-3/2022. számú határozat közhírré tétele, közlemény

Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye, közlemény

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 24. 8:00

ZA-04B/OKM/4377-3/2022 Hirdetmény Tarabó Lászlóné lakcímének érvénytelensége ügyben

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 24. 8:00

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által hivatalból indított eljárás járási mintatér megszüntetéséről

ZMKH Földhivatali Főosztály hirdetménye a Nagykanizsa külterület 0370/16 hrsz-ú földrészlet legelő művelési ág 1. minőségi osztályú területén járási mintatér megszüntetéséről

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 23. 10:20

ZA-04B/OKM/4500-3/2022 Hirdetmény Horváth Martin NWK-449 frsz-ú jármű forgalomból kivonásának ügyében.

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 23. 8:00

ZA/KTO/01138-2/2022. A Schunk Carbon Technology Kft. 8973 Csesztreg, ADY E. u. 49. szám alatti telephelyén létesíteni kívánt légszennyező pontforrások létesítési engedélyezési eljárása, közlemény

Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye, közlemény

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 23. 8:00

ZA/KTF/00529-18/2022. Grót-Broyler Állattenyésztési Kft., Zalaapáti, Zalavég, 030/9 hrsz-ú ingatlanra tervezett intenzív állattartó telep vonatkozásában, összevont - környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési – eljárás lefoly

Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye, jegyzőkönyv

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 20. 8:00

ZA/KTF/00789-22/2022. Zala-Müllex Kft - a Zalaegerszeg 0182/10,0182/13, 0182/17, 0185/4 és 0883 hrsz-on lévő kommunális szilárd hulladéklerakó vonatkozásában ZA/KTF/00086-17/2019. számon kiadott, ZA/KTF/01699-15/2019. és ZA/KTF/00013-17/2020. számon módos

Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye, közlemény

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 20. 8:00

ZA/KTO/00845-24/2022. "61 sz. főút és a 6839. J összekötő út közötti Nagykanizsa délkeleti elkerülő úttal kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás", határozat

Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetménye

Zala Megyei Kormányhivatal, 2022. május 19. 10:53

ZA-04B/OKM/4284-3/2022 Hirdetmény Posavecz Patrik vezetési jogosultságának szünetelése ügyben

ZMKH Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetménye