A Veszprém Megyei Kormányhivatal egyik fő törekvése – a kormány céljaival összhangban -, hogy ösztönözze a teljes foglalkoztatottság eléréséhez szükséges önfoglalkoztatóvá válást. Ezen célok elérését szolgálja a megyei „Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás” elnevezésű munkaerőpiaci program, amelyre október 19-ig pályázhatnak az álláskeresők.

A támogatás annak nyújtható, aki legalább egy hónapja regisztrált álláskereső, megszerzi az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi és pénzügyi készségeket, továbbá üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.
A készségek elsajátítására képzés keretében kerül sor, amely intenzív jelentlétet és aktív részvételt igényel, időtartama egy hónap. A képzés vizsgával zárul, ahol az álláskeresőnek prezentálnia kell az elkészített üzleti tervét és a vállalkozási ötleteit.
Fontos, hogy a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra való jogosultságot.
A munkaerőpiaci szolgáltatásban egy előzetes kiválasztási eljárást követően lehet részt venni, mely az alábbi szakaszokból áll:

  • A tervezett vállalkozás indításáról, működtetéséről alapvető információkat tartalmazó jelentkezési lap és
  • helyzetfeltáró és motivációs kérdőív kitöltése.

A jelentkezési lap letölthető: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=18&type=403#!DocumentBrowse

A jelentkezési lap értékelésre kerül, majd az az alapján legtöbb pontot elérő vállalkozó jelöltek a képzés időtartama alatt személyes interjún vesznek részt, ahol lehetőségük lesz ötletük részletes ismertetésére.
A jelentkezés lap 2021. október 19-ig nyújtható be személyesen a lakóhely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.

  • Bors-Köbli Petra és Csertán Ákos: (88) 550-764
  • Goldfárth Hajnalka: (88) 550-779

A képzés elindulásának várható ideje: 2021. október 21. (csütörtök)
Támogatásként hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű vissza nem térítendő összeg és 2.000.000 Ft azaz kétmillió forint egyszeri vissza nem térítendő tőketámogatás nyújtható.
A két támogatási elem csak együtt nyújtható. Az álláskeresőnek nem kell önerővel rendelkeznie a kérelem benyújtásakor. Abban az esetben, ha a beruházás összköltsége meghaladja az adható támogatás összegét, a kérelmezőnek kell a hiányzó összeget önerőből biztosítania.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)