Az igazgatási szünetben Veszprém megyében a kormányhivatal és a járási hivatalok az alábbi ügyintézési lehetőségeket biztosítják.

Kormányablak feladatok

A kijelölt kormányablakok és a Központi Okmányiroda az igazgatási szünet alatt is fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélfogadást valamennyi ügytípus vonatkozásában, sorszámhúzással és előzetes időpontfoglalással is egyaránt biztosítják a kijelölt kormányablakok.

Veszprém megyében az alábbi ügyfélszolgálatok állnak az ügyfelek rendelkezésére:Ajkai Járási Hivatal
8400 Ajka, Újélet u. 8.
Telefon: 88/550-535
E-mail: [[[mvBhLAjVzL6OlzM0lYWprYS5rb3JtYW55YWJsYWtAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva
Pápai Járási Hivatal
8500 Pápa, Fő u. 12.
Telefon: 89/795-214
E-mail: [[[mzCLeDpoBCn6j0c1DZcGFwYS5rb3JtYW55YWJsYWtAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva
Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-461
E-mail: [[[VNbpZjbomjoeMHyxEM4GilidmVzenByZW0ua29ybWFueWFibGFrQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]]
Dec. 22.: 8.00-18.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

Áldozatsegítés és pártfogó felügyelet

Folyamatosan elérhető lesz az áldozatsegítési terület, mivel a statisztikák szerint bizonyos bűncselekmények száma a karácsonyi ünnepek környékén magasabb. Az áldozatok fokozott védelme és a kialakult krízishelyzetek azonnali kezelése érdekében a Kormányhivatal ezen a területen a hatósági döntéseket meghozza, továbbá az azonnali pénzügyi segély helyben történő kifizetését is biztosítja.
A pártfogoltak, elítéltek kötelezettségei teljesítésének elősegítése és ellenőrzése érdekében az igazgatás szünet alatt is folyamatos az ügyintézés.

Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:

Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/579-450
E-mail: [[[xqQLIsk4YzhmdmVta2guaGF0b3NhZ0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

Családvédelmi feladatok

A terhesség-megszakítás kérelmezése esetén kötelező minimum 2 alkalommal CSVSZ tanácsadáson résztvenni A válsághelyzetben levő várandós anya segítése és a magzati élet védelme érdekében ennek lehetőségét a Kormányhivatal az igazgatási szünet alatt is biztosítja.
Kérjük, hogy a megjelölt ügyfélszolgálatokat a tanácsadásra bejelentkezés, a tanácsadás helyszínének, időpontjának egyeztetése céljából előzetesen minden esetben telefonon keressék meg!

Az alábbi ügyfélszolgálatoknál történik az ügyfelek tanácsadásra történő bejelentkezése:

Ajkai Járási Hivatal
8400 Ajka, Újélet u. 8.
Telefon: 88/550-644
E-mail: [[[DORhSO2VYYWprYS5qYXJhc0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva
Pápai Járási Hivatal
8500 Pápa, Fő u. 12.
Telefon: 89/795-000
E-mail: [[[agGBo9TlVjizkm1cGFwYS5qYXJhc0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva
Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-506
E-mail: [[[EJwHwYwtwDNmIlSj7mDlcIZZdmVzenByZW0uamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

Élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy

Az előre nem látható, azonnali intézkedést igénylő, élelmiszerláncbiztonsággal kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, az esetleges járványkitörés kezelése, az export létesítmények, exportszállítmányok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó export mintavételek, exportbizonyítványok kiállítása, az állatszállítások ellenőrzése, a kutyamegfigyelés, az állatvédelmi intézkedések, esetleges mintavétel vonatkozásában a feladatok ellátása az igazgatási szünet alatt is megtörténik.

Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:

Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-039, 70/436-5138
E-mail: [[[xfElQxNZmSJZJN9mczzYN2Z2dmVta2guZWxlbG1pc3plckB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

Fogyasztóvédelem

A Kormányhivatal az igazgatási szünet alatt is biztosítja a fogyasztói bejelentések halasztást nem tűrő vizsgálatát, az ezekkel kapcsolatos ügyintézést.

Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:

Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-510
E-mail: [[[esOJuGSo5NmJWYdmVta2guaGF0b3NhZ0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

Munkavédelem

A súlyos és halálos munkabalesetek, továbbá a tömeges foglalkozási megbetegedés bejelentések (kivéve a koronavírus miatti bejelentések) helyszíni kivizsgálása, az azonnali beavatkozást igénylő panaszok/közérdekű bejelentések kivizsgálása, amelyek sürgős beavatkozás és hatósági intézkedés nélkül életet, testi épséget veszélyeztetnek, az igazgatási szünet alatt is megtörténik.

Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:

Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/550-029
E-mail: [[[mPiXUowGNGILHH3k2NdmVzenByZW0ubXVua2F2ZWRlbGVtQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

Népegészségügyi feladatok

A közfinanszírozott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál bekövetkező váratlan események, szünetelésre vonatkozó bejelentés miatt szükséges hatósági intézkedések megtétele, az ellátást átmenetileg nyújtó más szolgáltató(k) kijelölése; a járványügyi intézkedések és adatszolgáltatások az igazgatási szünet alatt szükség szerint megtörténnek. Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságának engedélyeztetésére az igazgatási szünet alatt is lehetőség van.

Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:

Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon:
88/550-644 (Ajka)
89/795-000 (Pápa)
88/550-506 (Veszprém)
30/217-2718
E-mail:
[[[pTIZ6c2mgJNYWprYS5qYXJhc0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
[[[bnqKfIoFJaQMOUH9NMDIzWcjQcGFwYS5qYXJhc0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
[[[vRwsudEBrWzeR4iNmZdmVzenByZW0uamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]           
[[[oOVuNzIvaEmSMTLYX7NYQjygrdmVta2gubmVwZWdlc3pzZWd1Z3lAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
[[[gZifuMFnjsBVeK3YYYdmVta2guamFydmFueXVneUB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

Növényegészségügyi feladatok

A növényegészségügyi vizsgálatköteles áruk exportjánál szükséges vizsgálat lefolytatása, növényegészségügyi bizonyítvány kiállítása az igazgatási szünetben is biztosított.

Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:

Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 20/569-6544
E-mail: [[[SkukHHUVbARxooQ2DZdmVzenByZW0uYWdyYXJAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

Szociális és gyámügyi feladatok

Szociális és gyámügyi területen a soron kívüli intézkedést igénylő, örökbefogadási és járási gyámügyi feladatok (gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, eseti gondnok kirendelése egészségügyi beavatkozás előtt, örökbefogadásnál a születést követő 6 héten belül nyilatkozat megtétele) vonatkozásában a szükséges intézkedések az igazgatási szünetben is megtörténnek.

Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket:

Veszprémi Járási Hivatal
8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.
Telefon: 88/579-330, 88/550-506
E-mail: [[[tbTjosWyEx5mj2DNdmVta2guaGF0b3NhZ0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
[[[FmVU9YrjW2wY3NdmVzenByZW0uamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Dec. 22.: 8.00-16.00 óra
Dec. 23-24-25-26.: zárva
Dec. 27-28-29.: 8.00-16.00 óra
Dec. 30-31-jan.1.: zárva
Jan. 2-3-4-5.: 8.00-16.00 óra
Jan. 6-7-8.: zárva

A további kormányhivatali ügyfélszolgálatoknál az igazgatási szünet ideje alatt az ügyintézés szünetel.

A földhivatali ügyfélszolgálatok - a beérkezett kérelmek feldolgozása érdekében - 2023. január 9-én is zárva tartanak.

A 2023. január 9. naptól kezdődően érvényes, általános ügyfélfogadási rendre vonatkozó információk a www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem honlapon az „Elérhetőségek, szervezet” menüben találhatók meg.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)