A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatja a fogyasztókat és a kereskedőket az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm.rendelet (Korm. rendelet) főbb rendelkezéseiről.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében 2021. december 1. napjától biztosítja a fogyasztó részére az adattörlő alkalmazás használatával, egy alkalommal a tartós adathordozón teljes körű, visszaállíthatatlan adattörlés elvégzését. Ez a művelet a termékhez adott címke segítségével lehetséges.

A címke olyan, a fogyasztó számára térítésmentesen biztosított, egyedi sorszámú vonalkóddal és fedőréteggel ellátott adattörlő kódot, valamint a szolgáltatás internetes elérésének helyét megjelölő feliratot tartalmazó matrica, amelynek segítségével el lehet végezni az adattörlést.

Tartós adathordozónak a címkén megjelölt internetes oldalon (nmhh.hu) közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató, számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközöket kell érteni.

Kereskedőnek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 11. pontja szerinti magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személyt kell tekintetni, aki kereskedelmi tevékenysége folytatása során fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít.

A kereskedő a címkéket a vállalkozás székhelye vagy telephelye/fióktelepe szerint illetékes járási hivatalnál veheti át, ahol igazolnia szükséges a kereskedelmi tevékenység végzésére való jogosultságát (a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat a jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás). A járási hivatalban címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult. A címkék átvételéhez szükséges iratok: aláírási címpéldány, általános meghatalmazás.

A kereskedő a címkét a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez vagy a tartós adathordozó csomagolásához kell csatolja, és a fogyasztó részére térítésmentesen átadni. A kereskedő biztosítja a fogyasztónak az átadott címke sértetlenségét. A kereskedő csak sértetlen címkét adhat át a fogyasztónak. A sérült címkét köteles annak a járási hivatalnak visszaszolgáltatni, amelyiktől a címkét átvette.

Amennyiben a címkén szereplő adattörlő kóddal az adattörlő alkalmazás nem használható bármilyen okból, úgy a kereskedő - a vásárlás fogyasztó általi igazolását követően - a korábban átadott címke visszavétele mellett egy újabb címke fogyasztónak való átadásáról gondoskodik.

A jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén a kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel ellátott címkét veheti át.

A címke és a címkén rögzített adattörlő kód önállóan nem forgalomképes.

A kereskedő az átvett címkét sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani. Emellett az nmhh.hu weboldalon felsorolt vámtarifaszám szerint csoportosítva köteles nyilvántartani a fogyasztónak átadott címke sorszámát, valamint a fogyasztónak történő átadás dátumát.

A kereskedőnek minden hónap 5. napjáig – vámtarifaszám szerint csoportosítva – adatot kell szolgáltatnia a fogyasztónak átadott címkék sorszámáról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról annak a járási hivatalnak, amelyiktől a címkét átvette.

A kereskedő ezen felül évente két alkalommal köteles adatot szolgáltatni a naptári félév utolsó napját követő hónap 15. napjáig a fogyasztónak átadott címkék sorszámáról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról annak a járási hivatalnak, amelyiktől a címkét átvette.

A Kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatáskörében ellenőrzi a címkék fogyasztók részére történő átadásával kapcsolatos rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

A Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatban kérdés esetén Oláh Tamáshoz ([[[tAxvfU6iGiEEWb2xhaC50YW1hc0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]], 88/550-468) vagy Molnárné Kovács Gabriellához ([[[jhDwY4cDGMbW9sbmFybmUuZ2FicmllbGxhQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]], 88/550-440) lehet fordulni.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)