A Kormány 2021. június 8-án meghirdette az „Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását”, melyben a veszélyhelyzet idején korlátozásokkal érintett ágazatokban működő mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók részesülhetnek – azoknak nyújtva ezzel segítséget, akik alkalmazottakkal nem rendelkeznek, ezért nem voltak jogosultak az ágazati bértámogatásra.

Az egyszeri támogatás összege a garantált bérminimum egyhavi összege (219 ezer Ft), finanszírozása hazai forrásból valósul meg.
A kérelem a veszélyhelyzet végéig nyújtható be elektronikusan, vagy papír alapon az önfoglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához. A támogatásról a járási hivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt, és a támogató döntéssel egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének bankszámlára történő folyósításáról.
Az érintettek körére vonatkozó tájékoztatás, a támogatás további részletei, illetve a szükséges, letölthető dokumentumok a www.munka.hu oldalon elérhetők.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)