Tisztelt Erdőgazdálkodók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113.§ (25a) bekezdése szerint, az 1996. évi LIV. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja alapján, valamint az 1996. évi LIV. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött erdőgazdálkodói megbízási szerződések 2021. december 31-én hatályukat vesztik.

Az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság mérlegelés nélkül törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

Mivel gazdálkodói jogosultsága a törvény erejénél fogva megszűnik, kérjük az erdőgazdálkodókat, hogy bejelentett erdősítési és fakitermelési tevékenység esetében, a tárgyévben elvégzett, részben elvégzett, illetve elmaradt erdősítési és fakitermelési tevékenységeket legkésőbb 2021. december 15-ig jelentsék be az erdészeti hatóságnak.

A törlésre kerülő erdőgazdálkodók 2022. évre áthúzódó erdőgazdálkodói tevékenységet nem végezhetnek, az erdészeti hatóság a 2022. évre szóló bejelentéseiket nem veszi tudomásul, illetve meg fogja tiltani.

Tájékoztatjuk az erdőgazdálkodókat, hogy amennyiben erdőfelújítási kötelezettségüknek a megbízási szerződés megszűnésének határnapjáig, 2021. december 31-ig nem tesznek eleget, úgy az erdészeti hatóság az erdő felújításához kapcsolódó erdőgazdálkodási tevékenységet elrendeli és elvégezteti az esetlegesen nyújtott erdőfelújítási biztosíték terhére, vagy az erdőfelújítási kötelezettséget eredményező véghasználat végrehajtója terhére.

Amennyiben a gazdálkodás folytatása mellett döntenek, úgy már most célszerű a földhasználati jogosultságot más jogcímen megszerezni, ehhez új földhasználati szerződést kell kötni, és kérelmezni kell az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételt az „új” használati jogosultságának megfelelően.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelem formanyomtatványa a www.nfk.gov.hu weboldalról letölthető.

A földhasználati jogosultság megszerzéséhez szükséges szerződésekkel kapcsolatosan az Evt., a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak az irányadók.

A szerződések elkészítéséhez, megkötéséhez kérjék erdészeti szakirányítójuk segítségét.

Az erdészeti hatóság felhívja figyelmüket, hogy a használt ingatlanok tulajdonosai és haszonélvezeti joggal rendelkezők felé a megbízási szerződés megszűnésének okán a törölt erdőgazdálkodónak elszámolási kötelezettsége van.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)