Június 15. és augusztus 23. között lehetséges „ottalvós” táborok szervezése a táborozók biztonságának és egészségének szigorú védelme mellett. A tábor nyitása előtt legalább hat héttel írásban kell bejelenteni a táboroztatást a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál.

Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is szigorú védelmi intézkedések mellett tarthatók meg a táborok. A táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem produkáló diákok és szervezők vehetnek részt. A szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke egészséges és nem észlelhetők betegség tünetei rajta. A 18 év feletti szervezők és segítők védettségi igazolvány birtokában végezhetnek munkát a tábor területén. Annak érdekében, hogy a táborozók biztonsága teljes mértékben biztosított legyen, a kormányhivatal népegészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági szakemberei folyamatosan végeznek ellenőrzéseket. Az intézkedések célja, hogy elkerüljék az esetleges problémákat, felhívják a figyelmet a szabályok betartására és pótoltatni tudják a hiányosságokat.
A napközbeni ellátást nyújtó (napközis) táborokat, valamint az „ottalvós” táborokat a Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályánál szükséges bejelenteni. Vándortábor esetén viszont a kiindulási pont szerinti Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kell értesíteni. Mindkét esetben a tábor kezdete előtt hat héttel kell a bejelentést megtenni, amely után a Kormányhivatal igazolást állít ki és részletes tájékoztatást ad a betartandó járványügyi szabályokról és jogszabályi előírásokról.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal népegészségügyi munkatársai a táborok ellenőrzésekor helyszíni szemlét végeznek, amelynek során vizsgálják többek között a vonatkozó jogszabályok és járványügyi szabályok betartását, a megfelelő egészségügyi ellátás és elsősegélynyújtó felszerelés meglétét, a tábor helyét és környezetét, a higiéniás körülményeket, az egészségügyi nyilatkozat meglétét, az étkeztetés módját és a hulladékgyűjtés- és tárolás megfelelőségét.
A nyári gyermek –és ifjúsági táborokat, erdei iskolákat a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági szakemberei vizsgálják azzal a céllal, hogy az esetleges hiányosságok és szabálytalanságok kijavításával elkerülhetővé váljon a gyermekek megbetegedése és az élelmiszerbiztonsági követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen a tábor működtetője. Az ellenőrzések során körültekintően vizsgálják az étkeztetés műszaki feltételeinek meglétét, a higiéniát, az ételekkel kapcsolatos nyomon követhetőséget, valamint a HACCP rendszer alkalmazását és az ehhez kapcsolódó dokumentumok vezetését.
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a táborok többsége megfelelt az előírásoknak és kisebb hiányosságok javítása volt szükséges.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)