A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére szeptember 15-ig van lehetőség, amelynek határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele annak, hogy a termelő jogosult legyen a kárenyhítő juttatás igénybevételére.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésére a törvény egységes kárfelelősségi rendszert hozott létre, amelynek alapja a termelői kockázatközösség megteremtése.
A kárenyhítési kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelők számára a kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező, a határidőre meg nem fizetett összeg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
A befizetés kizárólag átutalással teljesíthető, a 10032000-01220191-51900001 számú, mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámlájára kell az összeget befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a kárenyhítési kockázatközösségben tag ügyfél-azonosító számát, az adóazonosító jelét, illetve adószámát.
Amennyiben a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le a gazdálkodó későbbi kifizetéséből, úgy a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás igénybevételére.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)