2022. szeptember 15-ig van lehetőségük a kárenyhítési kockázatközös-ségben tag mezőgazdasági termelőknek arra, hogy befizessék a 2022. évi kárenyhítési hozzájárulást.
A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alap- feltétele a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság meg- szerzésének. A fizetési kötelezettség részleteiről a Kincstár július 31-éig határozatban tájékoztatta az érintetteket.

Fontos részletszabály, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag az alábbi, 10032000-01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámlájára, 2022. szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető, illetve a befizetésre csak átutalással van lehetőség.

A befizető felelőssége, hogy az átutalásról a határidőt megelőzően, az átutalás időszükségletét is figyelembe véve a helyes számlaszám megjelölésével intézkedjen, valamint ellenőrizze az utalás pénzintézet általi tényleges teljesítését. Nem szabad megfeledkezni a közlemény rovat helyes kitöltéséről sem, hiszen a beérkező összeg beazonosítása, csak ez alapján lehetséges. Fontos tehát a kárenyhítési kockázatközösségben tag ügyfél-azonosító számának, továbbá az adóazonosító jelének, illetve adószámának megadása!

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező. A határidőre meg nem fizetett összeg, adók módjára, behajtandó köztartozásnak minősül.

Felhívjuk a termelők figyelmét arra, hogy amennyiben a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le egy, a gazdálkodó későbbi kifizetéséből, úgy az nem határidőben történő teljesítésnek minősül, így a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás igénybevételére.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)