Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Szakmai tájékoztatók

Önkormányzatoknak - Szakmai Tájékoztatók

Szakmai tájékoztató a 2014-es nemzetiségi önkormányzati választásokhoz

Nemzeti Jogaszabálytár használatáról

2014.01.16. - jegyzői értekezlet anyaga

Szakmai állásfoglalás társulások működéséről

Szakmai állásfoglalás a társulások működésével kapcsolatban

Szakmai állásfoglalás közösségellenes magatartások ÖK-rendeletbeni szabályozásáról

Szakmai állásfoglalás értéktár bizottságok létrehozásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzatok hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatairól

Szakmai állásfoglalás társulás munkaszervezetéről

Szakmai állásfoglalás átruházott hatáskör további átruházása tilalmáról

Szakmai állásfoglalás államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Szakmai állásfoglalás közös önkormányzati hivatal költségvetéséről

Állásfoglalás költségvetési, zárszámadási rendelet elfogadásáról, illetve jegyzői jogviszony létesítéséről

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás költségvetés tervezésére

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás fizetési kötelezettséget megállapító önkormányzati rendeletről

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás jegyző helyettesítésével kapcsolatban

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás működési hiány tervezése

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás nagyközségi címről

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás nem képviselő alpolgármesterről

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás önkm létszámokról

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás pgm kötelezettségvállalás

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás üres álláshely bejelentéséről

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás városi közös önkm hivatalról

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás városi székhelyű KÖH

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás a tartalékállományról

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás aljegyző jogviszonyáról

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás aljegyző jogviszonyával kapcsolatban

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás aljegyző kinevezésének kötelezettségéről

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás át nem vett szoc támogatásról

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás feladatalapú támogatás felhasználásáról

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás hulladékgazdálkodási díj emeléséről

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás KÖH létrehozásáról

Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állásfoglalás KÖH székhelye-elnevezése

Jegyzői értekezlet anyaga - Közterület filmforgatási célú használata

Jegyzői értekezlet anyaga - Az oktatásigazgatás aktuális kérdései

Jegyzői értekezlet anyaga - Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához

Jegyzői értekezlet anyaga - Ket

Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Körlevél november 2

Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Körlevél november

Állásfoglalás közös önkormányzati hivatalokról

KIM tájékoztató PB-gázról

Szakmai tájékoztató

Szakmai tájékoztató

Tájékoztatás KIM rendeletről

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)