A kormányhivatal, mint foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi hatóság nem csak ellenőrzési, hanem tanácsadási és tájékoztatási feladatokat is ellát. Fontos, hogy a munkaerőpiac aktív szereplői mellett a vármegyei középiskolások is naprakész információkat szerezhessenek a munkaerőpiaci lehetőségekről, főbb tudnivalókról. Ennek érdekében a kormányhivatal tájékoztató előadásokat szervez a diákoknak.

Az első előadást Troják László, a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője tartotta a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikumban. Az előadás-sorozat tovább folytatódik Veszprém más középiskoláiban és várhatóan a vármegye többi középiskolájában is.
A kezdeményezés fő célja, hogy a diákok – a jogszabályi előírások megismerésén túl – olyan ismereteket szerezzenek az előadások során, amelynek köszönhetően elkerülhetik a munkabaleseteket és az esetleges munkaügyi jogvitákat. A szükséges munkavédelmi-, munkavégzési és foglalkoztatási ismeretek birtokában a nem várt események esetén felmerülő problémákat is könnyen és egyszerűen tudják kezelni.

(Veszprém Vármegyei Kormányhivatal)