A jelentkezési lapot szeptember 7-ig postai úton tértivevényes küldeményben, e-papír szolgáltatással, illetve személyesen lehet benyújtani a Veszprém Megyei Kormányhivatal főépületében, valamint a kijelölt intézményekben.

A kormányhivatalban (Veszprém, Megyeház tér 1.) hétfőtől csütörtökig 8:30 és 16:00 óra között, pénteken pedig 8:30 és 13:00 óra között lehet jelentkezni.

Fotó: MTI

Veszprém megyében 9 kijelölt intézményben zajlanak majd az érettségi vizsgák: Lovassy László Gimnázium, Vetési Albert Gimnázium, Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, VSZC Táncsics Mihály Technikum, Lóczy Lajos Gimnázium, Batsányi János Gimnázium, Türr István Gimnázium, Pápai Petőfi Sándor Gimnázium, Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium.
A tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok csak a kijelölt intézményekben jelentkezhetnek, a jelentkezéssel kapcsolatban mindenki a saját intézményében tájékozódhat. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, vagy a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejezett, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók a Kormányhivatalnál vagy a kijelölt intézményeknél adhatják be jelentkezésüket. Utóbbi esetben a jelentkezés befogadásáról az intézmény igazgatója dönt.
A tanulói jogviszonyban nem állók jelentkezéséhez szükséges dokumentumok:

  • középiskolai bizonyítvány,
  • érettségi bizonyítvány / törzslapkivonat,
  • személyazonosításra alkalmas igazolvány.

A díjköteles vizsga ára középszinten 24.000 Ft/vizsga, emelt szinten 40.000 Ft/vizsga.
Kormányhivatali jelentkezés esetén a vizsgadíj befizetése történhet:

  • banki átutalással (jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: 10032000-00282637-00000000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot, amely a jelentkezési lapon található)
  • vagy a Kormányhivatalban beszerezhető utalványon.

A járványügyi helyzetre tekintettel személyes jelentkezés esetén a Kormányhivatalban maszk viselete kötelező, és be kell tartani a higiénés előírásokat (pl. kézfertőtlenítő használata, személyek között a 1,5 méteres távolság tartása)!
Az érettségi vizsgával kapcsolatos részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu oldalon.
A Kormányhivatal tájékoztatást nyújtó munkatársai:
Bolla-Kratofil Eszter 88/620-013                   
Sihell Nikolett 88/620-017

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)