Postai úton tértivevényes küldeményben, elektronikusan e-papír szolgáltatással, személyesen pedig a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztályán lehet benyújtani a jelentkezést a tavaszi érettségi vizsgákra február 15-éig.

A tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok csak a saját iskolájukban jelentkezhetnek közép- és emelt szintű érettségi vizsgára, erről tájékoztatást az intézmény ad. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, vagy a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejezett, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók a jelentkezésüket benyújthatják a középiskolákban, illetve a Kormányhivatalnál közép- és emelt szintű vizsgára is. (A középiskolai jelentkezés befogadásáról az igazgató dönt.)
A tanulói jogviszonyban nem állók jelentkezéséhez szükséges dokumentumok:

  • középiskolai bizonyítvány,
  • érettségi bizonyítvány / törzslapkivonat,
  • személyazonosításra alkalmas igazolvány.

A díjköteles vizsga ára középszinten 25.000 Ft/vizsgatárgy, emelt szinten 42.000 Ft/vizsgatárgy. A díjkötelezettségről az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) vagy a Kormányhivatalnál tájékozódhatnak az érettségizők. A járványügyi helyzetre tekintettel személyes jelentkezés esetén a Kormányhivatalban maszk viselete, illetve a higiénés előírások betartása kötelező (pl. kézfertőtlenítő használata, személyek között a 1,5 méteres távolság tartása).
Az érettségi vizsgával kapcsolatos részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu oldalon, illetve a Kormányhivatal oktatási ügyintézőinél.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)