A Veszprém Megyei Kormányhivatal vezette konzorcium által megvalósításra kerülő KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú, „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című projekt keretében, az E-ingatlan-nyilvántartás rendszer működéséről tartottak egy napos képzést a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. kollégái 2021. november 9-én a Veszprém Megyei Kormányhivatalban.

Az eseményen Dr. Vajda Viktória főigazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd a Lechner Tudásközpont két munkatársa, Kaszás Kata és Vágó Tamás mutatta be az elektronikus ingatlan-nyilvántartás rendszerének eddigi elemeit.A jelenlévő közel 100, földhivatali osztályon dolgozó kormánytisztviselő első körben ismerhette meg az újonnan létrehozott rendszer ismérveit: többek között az E-ingatlan nyilvántartási rendszer bevezetése kapcsán felmerülő jogszabályi változásokat, az automatikus ügyintézés hatásait, valamint bepillantást nyerhettek mintafolyamatokon keresztül a gyakorlati munkavégzés egyes lépéseibe is.Az ingatlan- és földügy fejlesztésére irányuló E-ingatlannyilvántartás átfogó célja, hogy csökkenjen Magyarországon a földügyi eljárások átfutási ideje és költségszintje, és ezáltal – a közigazgatási adminisztratív terhek csökkentésén keresztül – nőjön a magyar gazdaság versenyképessége. Az állampolgárok ennek köszönhetően olcsóbb, gyorsabb, pontosabb ingatlan-nyilvántartási eljárással találkoznak majd. Az E-ingatlan-nyilvántartás tervezetten 2023. februárjában indul majd el, a kapcsolódó képzések várhatóan 2021. december 15. napjáig országosan lezajlanak

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)