Az őszi érettségi vizsgára 2021. szeptember 6-ig e-papír szolgáltatással, postai úton tértivevényes küldeményben, illetve személyesen lehet jelentkezni a Veszprém Megyei Kormányhivatal főépületében, valamint a kijelölt intézményekben.

A Kormányhivatalban (Veszprém, Megyeház tér 1.) hétfőtől csütörtökig 8:30 és 16:00 óra között, pénteken pedig 8:30 és 13:00 óra között lehet leadni a jelentkezést.
Veszprém megyében 5 kijelölt intézményben zajlanak majd az érettségi vizsgák: Lovassy László Gimnázium, Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, VSZC Táncsics Mihály Technikum, Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola.
A tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok csak a kijelölt intézményekben tehetnek közép- és emelt szintű érettségi vizsgát, a jelentkezéssel kapcsolatban saját intézményünkben tájékozódhatnak.
Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, vagy a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejezett, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók a jelentkezésüket benyújthatják a kijelölt intézményekben, illetve a Kormányhivatalnál. Ebben az esetben a befogadásról az adott intézmény igazgatója dönt.
A tanulói jogviszonyban nem állók jelentkezéséhez szükséges dokumentumok:

  • középiskolai bizonyítvány,
  • érettségi bizonyítvány / törzslapkivonat,
  • személyazonosításra alkalmas igazolvány.

A díjköteles vizsga ára középszinten 25.000 Ft/vizsga, emelt szinten 42.000 Ft/vizsga.
Kormányhivatali jelentkezés esetében a vizsgadíj befizetése történhet:

  • banki átutalással (jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: 10032000-00282637-00000000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot, amely a jelentkezési lapon található)
  • vagy a Kormányhivatalban beszerezhető utalványon.

Az érettségi vizsgával kapcsolatosan tájékoztatás érhető el a www.oktatas.hu oldalon.

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújtó munkatársai:

Bolla-Kratofil Eszter 88/620-013                 Sihell Nikolett 88/620-017

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)