2020. május 18-án lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység – a Korm. rendelet szerinti kivételekkel - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

A Korm. rendelet alkalmazásában - az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően - engedély valamennyi olyan - hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló - határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.

A Korm. rendelet hatálya nem terjed ki:

 1. Anyakönyvi engedélyezésre
 2. Határrendészeti engedélyezésekre
 3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezésére; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyekre
 4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezésére
 5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásokra
 6. Vezetékjog engedélyezésére (villamoshálózatok építése)
 7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárásokra
 8. Kisajátítási eljárásokra, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárásokra, bányaszolgalmi ügyekre, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyekre
 9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésére
 10. Földügyi és földforgalmi eljárásokra
 11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyekre
 12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárásokra
 13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárásokra
 14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezésekre
 15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárásokra
 16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárásokra
 17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárásokra
 18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárásokra
 19. Azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható
 20. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra
 21. Azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik
 22. A hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre
 23. Azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.
Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül a Korm. rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás (e-papír) útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is.
Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy joghatályos ellenőrzött bejelentés csak 2020. május 18-tól tehető.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal az ellenőrzött bejelentések fogadására az alábbi e-mail címeket biztosítja, amely a beérkező ellenőrzött bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld:
Veszprém Megyei Kormányhivatal [[[bItfcrkmf3iZYYmVqZWxlbnRlc0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Ajkai Járási Hivatal [[[WIecyjYjyNqRaMUKC8kjN2NTNcYmVqZWxlbnRlcy5hamthamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Balatonalmádi Járási Hivatal [[[KmlRTCY9cNmjjcT4MYmVqZWxlbnRlcy5iYWxhdG9uYWxtYWRpamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Balatonfüredi Járási Hivatal [[[CuJn4ImzzYmVqZWxlbnRlcy5iYWxhdG9uZnVyZWRqYXJhc0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Devecseri Járási Hivatal [[[CjDEySYMeTxm2kEYmVqZWxlbnRlcy5kZXZlY3NlcmphcmFzQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]]
Pápai Járási Hivatal [[[ZJGsGLSbMtRg3VdkYmVqZWxlbnRlcy5wYXBhamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Sümegi Járási Hivatal [[[jukuSYgSmREtxfDmX3RNzYmVqZWxlbnRlcy5zdW1lZ2phcmFzQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]]
Tapolcai Járási Hivatal [[[cmGq9kV0jOcO0rYmVqZWxlbnRlcy50YXBvbGNhamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]
Várpalotai Járási Hivatal [[[oreetPAPZLLKEvXo8cNzDjZ0jYmVqZWxlbnRlcy52YXJwYWxvdGFqYXJhc0B2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=]]]
Veszprémi Járási Hivatal [[[ZZqTbR8WmNZYxOmYmVqZWxlbnRlcy52ZXN6cHJlbWphcmFzQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==]]]
Zirci Járási Hivatal [[[EoXTglVUPdrwCcw9NNNZyhzZJYmVqZWxlbnRlcy56aXJjamFyYXNAdmVzenByZW0uZ292Lmh1]]]

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)