Veszprém Megyei Kormányhivatal

Takács Szabolcs

kormánymegbízott

Hirdetmények

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 27. 12:54

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának VE/30/05338-2/2022. sz. hirdetménye

A Balatonalmádi 073/3 hrsz. alatti
ingatlan területén fészkelő fokozottan
védett vándorsólyom élőhelye körüli
korlátozás elrendelésével kapcsolatos
Hirdetmény eljárás megindításának
közzététele

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 27. 12:52

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának VE/30/05254-13/2022. sz. hirdetménye

A 8237 Tihany, Kenderföld u. 10., 1842
hrsz. alatti ingatlanra tervezett vegyes
rendeltetésű épület létesítésének
előzetes vizsgálatával kapcsolatos
Közlemény közzététele

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 27. 12:49

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának VE/30/05446-4/2022. sz. hirdetménye

A 8200 Veszprém, Komakút tér 1.,
5727 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó
Levegőtisztaság-védelmi engedély
közzététele

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 27. 11:06

VEMKH Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztály VE/62/00387-8/2022. számú hirdetménye

ÚTÜGYI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL
Balatoni Bringakör Alsóörs települést érintő AO-É-2 szakasz 0+083,46 km szelvényében tervezett híd kiviteli terv jóváhagyási ügye

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 27. 11:04

VEMKH Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztály VE/62/00472-2/2022. számú hirdetménye

ÚTÜGYI ELJÁRÁS MEGINDULÁSÁRÓL
Pápa látványtó környezetében megépült feltáró út és 10 férőhelyes parkoló felület forgalomba helyezési ügye

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 16:02

VEMKH Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztály VE/62/00469-2/2022. számú hirdetménye

ÚTÜGYI ELJÁRÁS MEGINDULÁSÁRÓL
Balatonalmádi, Damjanich utcában kiépített párhuzamos várakozóhelyek és járda forgalomba helyezési ügye

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 15:57

VEMKH Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztály VE/62/00245-13/2022. számú hirdetménye

ÚTÜGYI ELJÁRÁS FOLYTATÁSÁRÓL
Gyulakeszi 085 hrsz.-ú út építési engedélyezési ügye

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 14:39

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának VE/30/04234-11/2022. sz. hirdetménye

8230 Balatonfüred, 71/4, 77/7, 79/3 és
0200/21 hrsz. alatti ingatlanokra
vonatkozó Beavatkozási
záródokumentáció elbírálásának
közzététele

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 14:37

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának VE/30/05430-3/2022. sz. hirdetménye

8598 Tapolcafő, Tapolcafői I. téglagyári
agyagbánya 01460/4, 0146/6,
01462/10, 9075/2 hrsz. alatti
telephelyre vonatkozó
Hulladékgazdálkodási engedély
módosítási eljárásához kapcsolódó
Értesítés közzététele

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 14:28

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának VE/30/05446-2/2022. sz. hirdetménye

8200 Veszprém, Komakút tér 1., 5727
hrsz.alatti telephelyre vonatkozó
Légszennyező pontforrás működési
engedélykérelmére vonatkozó Értesítés
közzététele