Veszprém Megyei Kormányhivatal

Takács Szabolcs

kormánymegbízott

2020. évi LXXI. törvény szerinti földhivatali hirdetmények

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 15:47

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 3. 202167/2022. számú hirdetménye

202167/2022. hirdetmény a Magyar
Állam tulajdonjogának bejegyzése
tárgyában, Hete Éva Malomsok 072/11
hrsz.

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 15:46

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 3. 202165/2022. számú hirdetménye

202165/2022. hirdetmény a Magyar
Állam tulajdonjogának bejegyzése
tárgyában, Hieró Istvánné Pápateszér
049/2 hrsz.

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 15:44

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 3. 202164/2022. számú hirdetménye

202164/2022. hirdetmény a Magyar
Állam tulajdonjogának bejegyzése
tárgyában, Hestencz Józsefné
Nagydém 0219/12 hrsz

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 15:42

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 3. 202163/2022. számú hirdetménye

202163/2022. hirdetmény a Magyar
Állam tulajdonjogának bejegyzése
tárgyában, Herold Magdolna
Lovászpatona 082/13, 082/16 hrsz

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 15:39

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 3. 202162/2022. számú hirdetménye

202162/2022. hirdetmény a Magyar
Állam tulajdonjogának bejegyzése
tárgyában, Hoffer Mihály Lovászpatona
097/5 hrsz

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 26. 0:00

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. 407548/2022. számú hirdetménye

Várpalota zártkert 10246/3 helyrajzi számú, 552 m2 nagyságú, gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű, Zugor Anita (utolsó ismert cím: Velence (Településszintű cím)) 1/2 arányú tulajdonát képező ingatlant érintő, a Kutas és Ollári Végrehajtói Irodája által megküldött megkeresés alapján a Díjbeszedő Faktorház Zrt. javára végrehajtási jog bejegyzése.

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 25. 14:48

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 5. 411163/2022. számú hirdetménye

Nagyvázsony külterület 0348/2 hrsz, Nagyvázsony külterület 0355 hrsz, Giron József, 411163/2022. ügyiratszámú döntés hirdetményi úton közlése

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 25. 10:59

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 2. 104551/2022. számú hirdetménye

Zánka zártkert 2423/4, 2423/6 hrsz. ingatlanok vonatkozásában Papp Zoltán adatinak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 25. 10:57

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 2. 100505/2022. számú hirdetménye

Tihany külterület 017/25 hrsz. ingatlan vonatkozásában Pálfi Gyula adatinak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2022. május 25. 10:55

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály Földhivatali Osztály 2. 102190/2022. számú hirdetménye

Balatonfüred külterület 0201/12 hrsz. (II/1 sorszámon tulajdoni hányad 1/2) ingatlan vonatozásában a Magyar Állam tulajdonjogának bejegyzése a 2020. évi LXXI. törvény 25. § alapján