A koronavírus-járvány ellen védekezés területén elvégzett munka elismeréseként a Vas Megyei Védelmi Bizottság emlékérmeket és elismerő okleveleket adott át a megyeháza dísztermében.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság két emlékérem és díszoklevelek adományozásával fejezte ki elismerését a koronavírus-járvány elleni védekezésben részt vevő intézmények képviselőinek, orvosoknak, egészségügyi és hivatali dolgozóknak.

Az egyik érem a Védelmi Bizottság által adományozott Vas Megye Védelméért emlékérem, a másik pedig a Vas Megyei Védelmi Bizottság Elnökének Emlékérme. Mindkét érmet a megyénkben élő Veres Gábor ötvösművész tervezte és készítette.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke köszöntőjében egészségügyi honvédelmi háborúnak nevezte a koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelmet, a kitüntetetteket pedig a háború hőseinek.

Harangozó Bertalan hangsúlyozta, hazánknak több mint fél évszázada nem kellett megbirkóznia ilyen kihívással. A vírus megfékezéséhez szükség volt Magyarország minden lakosának és az államszervezet teljes intézményrendszerének az összefogására. Méltatta a kitüntetettek szolgálatát, és köszönetet mondott minden személynek és intézménynek, aki és amely bármilyen formában részt vett, közreműködött a pandémia elleni védekezésben.

Fotó: Szendi Péter/Vas Népe

Dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője azt hangsúlyozta, hogy a második világháború óta nem volt szükség olyan összetett munkára és logisztikára, mint most a koronavírus-járvány idején. A kihívásoknak Magyarország példaértékűen eleget tudott tenni, ez elsősorban az összefogásnak köszönhető. A védekezésbe bevonták a teljes egészségügyi, valamint a területi közigazgatási intézményrendszert. A közös munka gyors és hatékony feladatellátást eredményezett, amelynek köszönhetően sikeres volt a járvány elleni védekezés.

Fotó: Kabinet

Az ünnepségen készült képeket a linkre kattintva megtekintheti!

A díjazottak:

A Vas Megyei Védelmi Bizottság 4/2021. számú határozatával Vas Megye Védelméért Emlékérmet adományoz a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére. Az elismerést prof dr. Nagy Lajos főigazgató úr vette át.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság 4/2021. számú határozatával Vas Megye Védelméért Emlékérmet adományoz az Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezet Vas Megyei Mentőszervezete részére. Az elismerést dr. Lórántfy Mária regionális orvosigazgató asszony vette át.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke emlékérmet adományoz:

a sárvári Szent László Kórház részére. Az elsimerést dr. Niklai Erzsébet főigazgató asszony vette át.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke emlékérmet adományoz:

a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Egészségügyi Központja Szombathely részére. Az emlékérmet dr. Kovács Lajos igazgató főorvos vette át.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke emlékérmet adományoz:

a Magyar Honvédség 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj részére. Az elismerést Sásdi Imre alezredes úr, a zászlóalj parancsnoka vette át.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke emlékérmet adományoz:

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya részére. Dr. Wächter Walter megyei tisztifőorvos úr és dr. Jágerné dr. Szabó Erika közegészségügyi és járványügyi osztályvezető asszony vette át az elismerést.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke emlékérmet adományoz:

Dr. Baán Mihály alezredes úrnak, a Vas Megyei Védelmi Bizottság titkára részére.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság a koronavírus-járvány elleni védekezésben nyújtott példaértékű, kiemelkedő szolgálatának elismeréséül elismerő oklevelet adományoz:

- a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság részére.

- a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

- a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház több szervezeti egysége részére az alábbiak szerint:

A Kórház körmendi oltóhelyének részére.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház oltóhelyeinek munkatársai részére.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Kórházi Gyógyszertárának részére.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Epidemiológiai és Higiéniai Osztály részére.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Logisztikai Osztály részére.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Igazgatósági Titkárság részére.

A Szentgotthárdi Rendelőintézet részére.

- Gécziné Bődi Henrietta asszonynak, a Szent László Kórház ápolási igazgatója részére

- Dr. Gyarmati Gizella asszonynak, a Szent László Kórház főorvosa részére

- Kopácsi Istvánné asszonynak, a Szent László Kórház szakápolója részére

- az Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Vas Megyei Irányító Csoport részére.

- Köcse Tamár úrnak, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezet megyei vezető mentőtisztje részére

- Csonka Ernő János úrnak, Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezet megyei műszaki vezető részére

- Dr. Kolbenheyer Erik úrnak, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ főorvosa részére

- Geröly-Kozma Katalin asszonynak, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ szakasszisztense részére és

- Kozma Csabáné asszonynak, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ orvos írnoka részére, továbbá

a kórházparancsnoki teendőket ellátó

- Stubán Tamás rendőr ezredes, Lakatár Gábor tűzoltó alezredes  és Kovács Levente tűzoltó alezredes kórházparancsnok urak részére.

A védelmi bizottság a korona-vírus járvány elleni védekezést támogató, a megye lakosságának hiteles, pontos és gyors tájékoztatását szolgáló tevékenységéért elismerő oklevelet adományoz:

- a Vas Népe megyei napilap Szerkesztősége részére.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság elismerő oklevelet adományoz a Celldömölki járás illetékességi területéről:

- Dr. Márton Katalin asszony, celldömölki háziorvos, megyei szakfelügyelő és

- Dr. Mesterházy Zsuzsanna asszony nagysimonyi háziorvos részére, továbbá

- a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala részére.

- Dénes Richárd úrnak, a Celldömölki Járási Hivatal igazgatási szakügyintézője részére.

a Körmendi járás illetékességi területéről:

- Dr. Benczúr Barbara asszony, őriszentpéteri háziorvos és

- Dr. Vásárhelyi László úr, gersekaráti háziorvosrészére.

- a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala részére.

- a Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére.

- Lászlóné Benczik Anikó asszonynak, a Körmendi Járási Hivatal hatósági szakügyintézője részére.

a Kőszegi járás illetékességi területéről:

- Dr. Varga István úr, kőszegi háziorvos és

- Dr. Koczor Gábor Lajos úr, kőszegszerdahelyi háziorvos részére, valamint

- a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatala részére

- Szele Tamásné asszonynak, a Kőszegi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese részére.

a Sárvári járás illetékességi területéről:

- Dr. Fehér Adrienn asszony, ikervári háziorvos, megyei háziorvosi kollegiális vezető és

- Dr. Császár Veronika asszony, sárvári háziorvos részére, továbbá

- Dr. Mózer Gyöngyi asszony, gércei háziorvos részére (aki az oklevelet később veszi át).

- a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala részére

- a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére.

- Nagy-Kovács Adrienn Gizella asszonynak, a Sárvári Járási Hivatal szociális szakügyintézője részére.

a Szentgotthárdi járás illetékességi területéről:

- Dr. Vág Marianne asszonynak, a szentgotthárdi Rendelőintézet szakorvosa részére

- a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala részére.

- Leopold Enikő asszonynak, a Szentgotthárdi Járási Hivatal hatósági szakügyintézője részére.

a Szombathelyi járás illetékességi területéről:

- Dr. Teleki György úr, táplánszentkereszti háziorvos

- Dr. László Eszter asszony, pornóapáti háziorvos

- Dr. Tímár Péter úr, nemesbődi háziorvos

- Dr. Prugberger László úr, szombathelyi háziorvos

- Dr. Pölöskey Péter úr, szombathelyi házi gyermekorvos

- Dr. Huszár Erika Ágnes asszony, szombathelyi háziorvos részére és

- Dr. Legli Veronika asszony, szombathelyi háziorvos részére, aki az elismerést később veszi át.

- A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala részére

- Vas Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére

- Németh Eszter és Rajkay Ágnes asszonynak, a Szombathelyi Járási Hivatal települési ügysegédei részére.

a Vasvári járás illetékességi területéről:

- Dr. Sőth Ervin Ferenc és Dr. Pataky Pál, vasvári háziorvos urak  részére,

- a Vas Megyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatala részére

- Somogyiné Jakab Ildikónak, a Vasvári Járási Hivatal hivatalvezető helyettese részére.

Elismerő oklevelet vehettek át a Vas Megyei Kormányhivatal  kormánytisztviselői:

- Dr. Baráth Csilla asszony, az Informatikai Osztály vezetője

- Dr. Légler Veronika asszony,  a Koordinációs Osztály jogi referense

- Dr. Orbán-Németh Eszter asszony, a Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

- Szőnyiné Dr. Csiszár Adrienn asszony, a Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője

- Németh Adrienn asszony, a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője

- Varga Péter úr, az Informatikai Osztály informatikusa

- Tóth András úr, a kormányhivatal gépkocsivezetője, valamint

Tóth Zoltán tűzoltó alezredes úr, a Vas Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettese.

Az ünnepségen készült képeket a linkre kattintva megtekintheti!

(VMKH, Vas Népe)