A Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Vas Vármegyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Zanati u. 3.

A munkakörben ellátandó feladatok:

- növényvédő szer engedélyezési vizsgálatokban való részvétel (előkészítés, beállítás, értékelés)

- kezelésére bízott növényvédő gépek, növényvédelmi célú eszközök és berendezések használata és karbantartása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló

2018. évi CXXV. törvény, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet,

középfokú végzettség,

a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,

legalább B kategóriás vezetői engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

80 órás növényvédelmi végzettség (zöld könyv)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal (önéletrajz minta elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas webcímen a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül);

motivációs levél;

iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, vezetői engedély másolata;

három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2023. október 24. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor, a Humánpolitikai Osztály vezetője a 94/795-355 telefonszámon és Ughy Péter növényvédelmi szakügyintéző nyújt a 20/4110360 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vas Vármegyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9701 Szombathely, Pf. 208). Kérjük a borítékon feltüntetni – „Pályázat – műszaki növényvédelmi ügyintéző munkakör”.

Személyesen: Vas Vármegyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

A fenti módozatok valamelyike mellett a pályázatot elektronikus úton is kérjük továbbítani a [[[qcWiI3xkNaHVtYW5wb2xpdGlrYUB2YXMuZ292Lmh1]]] és a [[[fLCTY8NdjZYkZzbm92ZW55dGFsYWpAdmFzLmdvdi5odQ==]]] címekre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 15.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

(Vas Vármegyei Kormányhivatal)