A Vas Megyei Építész Kamara és a Vas Megyei Kormányhivatal szokásos évi szakmai fórumára idén szeptember 7-én került sor, Szombathelyen.

A konzultációt megnyitó Harangozó Bertalan méltatta a két szervezet közötti eredményes munkakapcsolatot. A megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hangsúlyozta: az épített környezet alakításában, formálásában kiemelkedő szerep hárul a tervezőkre, főépítészekre, illetve rajtuk keresztül a kamarára. Bemutatta a tavaly létrejött Állami Főépítészi Iroda és az ugyancsak 2020-ban megszervezett Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály tevékenységét, ismertette a járási hivatalok vezetőinek feladatait a megyénkben megvalósuló beruházások kapcsán, valamint a hatósági munka kihívásait és a jövőbeli terveket az érintett szakterületen.

Ábrahám Ferenc, a kamara elnöke az építészek egységes, kiszámítható jogalkalmazásra irányuló igényére hívta fel a figyelmet, illetve szakmai kérdéseket fogalmazott meg az építési hatósági terület összefüggésében.

Csermelyi Andrea állami főépítész elismerően beszélt az önkormányzati főépítészekkel, településtervezőkkel fenntartott intenzív szakmai kapcsolatokról. Elmondta, hogy a kamara által a területi tervtanácsba delegált tagok és a kormányhivatal illetékes munkatársai kiválóan együttműködnek az építészeti minőség növelése érdekében, a tagok véleményét az építésügyi és örökségvédelmi hatóság mindig figyelembe veszi. Jelezte ugyanakkor azt is, hogy az önkormányzati főépítészek és településtervezők olykor csupán a megrendelő építtetők, önkormányzatok kiszolgálóiként viselkednek, és nem kellő szakmai felelősséggel végzik munkájukat.

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály vezetője részletesen bemutatta a főosztály működését és szervezeti felépítését. Szendrői Gábor is kiemelte a jó együttműködést a Vas Megyei Építész Kamara vezetőségével, tagjaival, a főépítészekkel. Hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a hatósági eljárások előtti személyes konzultációkat, amelyek elősegítik a gördülékeny munkavégzést.

A kamara és a kormányhivatal képviselői megállapodtak abban, hogy a jövőben is rendszeresen szerveznek szakmai találkozókat. Az állami főépítész és a főosztályvezető a továbbiakban is részt vesz a kamarai újság szerkesztő- bizottságában, ily módon is segítve a tagság megfelelő tájékoztatását.

(Vas Megyei Kormányhivatal)