Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából Vas Vármegye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata díjban részesült Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna.

Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna 2013. január 10-től a Vas Vármegyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese, 2015. április elsejétől a Hatóság, Foglalkoztatás és Gyámügyi Osztályt is vezeti.

A közigazgatás ranglétráját végig járva, tudását, ismereteit folyamatosan gyarapítva, elkötelezetten, magas színvonalon szolgált 40 évig, 2022. december 30-ig, amikor a nyugdíjazását kérte.

Szakmai munkájával, emberségével munkatársként és vezetőként is példát mutatott kollégáinak, a hivatali közösségnek, melynek rendkívüli értékes tagja volt.

Vas Vármegye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata elismerésben részesült Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna Fotó: Unger Tamás

Vas Vármegye Közgyűlése a sárvári Zene Házában tartott ünnepi ülésen Vas Vármegye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata díjban részesítette Bagicsné Sebestyén Zsuzsannát.

(Vas Vármegyei Kormányhivatal)