A tartós adathordozók kereskedői a járási hivatalokban vehetik át a fogyasztóiknak járó, jogszabály szerint meghatározott címkéket.

2021. december 1-jétől a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet értelében minden magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi tevékenysége során tartós adathordozót értékesít, a jogszabály által meghatározott, egyszeri adattörlést lehetővé tevő címkét a vásárlást igazoló számviteli bizonylattal együtt a vásárló részére át kell adja.

A címkét a kereskedő a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalban veheti át, és sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani.

A címkék átadás-átvétele körében a Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A kereskedő kereskedelmi tevékenység végzésére való jogosultságának igazolását (a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat a jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás) az átadás-átvétel során a járási hivatal munkatársa számára be kell mutatni.

Címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult. A címkék átvételéhez szükséges iratok: aláírási címpéldány/általános meghatalmazás és bélyegző.

Bővebb felvilágosítás a járási hivatalokban kérhető.

Fentiek értelmében felhívjuk a tartós adathordozót értékesítő kereskedők figyelmét, hogy a címkéket a székhely, vagy telephely szerinti illetékes járási hivatalban szíveskedjenek átvenni, a fogyasztók részére biztosítani!

(VMKH)