Vas megye területén is mind szélesebb körben terjednek a gyakorlatilag kifogyhatatlan energiaforrással rendelkező napenergiát hasznosító rendszerek.

A megújuló energia egyre nyilvánvalóbban válik a lakókörnyezetünk és a mindennapi élet szerves részévé.

Fontos tudni, hogy a kisebb teljesítményű napelemes rendszerek telepítéséhez nem kell engedély, a nem szigetüzemben működő, 50 kW-os háztartási méretet meghaladó rendszerek létesítése ugyanakkor engedélyköteles.

Régebben ezeket a megoldásokat elsősorban ott alkalmazták, ahol villamos hálózat híján a napelemes rendszer kiépítése olcsóbbnak bizonyult, mint nagyobb távolságból odavezetni a villamos vezetéket. Ezek úgynevezett szigetüzemű termelőegységként működnek, ahol a megtermelt villamos energiát akkumulátorok tárolják, ezáltal drágábbak és a téli, napsugárzásban szegény időszakra méretezés miatt nagyobbak is. Nyáron viszont többnyire rosszabb kihasználtsággal üzemeltethetők, mint a hálózatra visszatápláló rendszerek.

A lakóépületek, közintézmények tetőszerkezetén elhelyezett háztartási méretű termelő egységek mellett számos helyen találkozhatunk akár háztartások százainak energiaszükségletét előállítani képes, földön elhelyezett tartószerkezetekre telepített, nagy kiterjedésű napelemes kiserőművekkel is.

A háztartási méretű rendszerek működési elve szinte azonos az akár több hektárnyi területen elhelyezett napelemparkokéval. A napelemek által termelt egyenáramot egy inverter alakítja szabványos váltóárammá, alkalmassá téve azt egy kétirányú fogyasztásmérőn keresztül az áramszolgáltató kisfeszültségű hálózatára történő visszatáplálásra.

Ennek segítségével a háztartás az aktuális fogyasztását fedezheti akár a saját maga által megtermelt energiából, melyből a fel nem használt többletenergiát visszatáplálja a közcélú villamos hálózatba, ugyanakkor többletfogyasztás, vagy napsütésmentes időszak esetén csak a szükséges különbözetet veszi a szolgáltatótól.

Az esetenként több MW teljesítményű napelemparkok esetében a hálózati csatlakozás kisfeszültség helyett 20 kV-on történik, a több ezer napelem panel által megtermelt energia továbbításához nagyobb teljesítményű inverterek, illetve az erőmű és a hálózat közé telepített transzformátor állomás szükséges.

A jellemzően néhány kW teljesítményű napelemes rendszerek hatósági engedély nélkül elhelyezhetőek, azonban a nem szigetüzemben működő, 50 kW-os háztartási méretet meghaladó rendszerek létesítése Vas megyében a Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály hatáskörébe tartozó építési engedély köteles tevékenység.

Az engedélyezéshez szaktervezők által készített tervdokumentációkra, termőföld igénybevétele esetén annak időleges vagy végleges más célú hasznosítását engedélyező határozatra, illetve az eljárás során még további szakhatóságok bevonására és hozzájárulására van szükség.

A háztartási és nagyobb méretű naperőművek számának növekedését az elmúlt években a napelemek bekerülési költségének csökkenése, és pályázati úton hozzáférhető beruházási támogatások is segítették. Így Magyarországon jelenleg közel 500 MW teljesítményű naperőművi kapacitás üzemel, de ez a szám éveken belül többszörösére nőhet.

A napelemgyártók minimális teljesítménycsökkenés mellett 20-25 év garanciát vállalnak termékeikre, élettartamuk akár ennél is hosszabb lehet, a megtérülés ideje pedig nagyságrendileg 10 év környékén várható.

(VMKH)