Tájékoztató az Európai Gazdasági Térség tagállamban biztosítási jogviszonyban állók orvosi ellátásáról.

Az Európai Unió minden polgárának az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT tagállam*) azon tagállamában áll fenn a biztosítási jogviszonya, ahol dolgozik, munkát végez.

A teljes körű orvosi ellátásra való jogosultság a biztosítási jogviszonyhoz kötődik, tehát ott jogosult az adott személy teljes körű orvosi ellátásra, ahol az adó- és járulékfizetés történik. A többi EGT tagállamban - adott esetben lakóhelyén is - sürgősségi ellátás igénybevételére van lehetősége.

Az EGT tagállamban létrejött biztosítást 15 napon belül - jelen tájékozatóhoz mellékelt formanyomtatványon - be kell jelenteni az egészségbiztosítási szerv részére, ahol a bejelentéskor megtörténik a TAJ szám érvénytelenítése („kék lámpa”).

Amennyiben nem történik meg a külföldi biztosítási jogviszony bejelentése - 2020.07.01. napjától - a NAV hivatalból előírja az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést a hazai biztosítási jogviszonnyal, vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosultsággal nem rendelkező személyek számára. .

Amennyiben az EGT tagállamban biztosítási jogviszonnyal rendelkező személy Magyarországon rendelkezik lakóhellyel, és a lakóhelyen működő egészségügyi szolgáltatónál szeretne (a külföldi biztosító terhére) igénybe venni orvosi ellátást, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát a lakóhely szerinti tagállamban, jelen esetben Magyarországon bejegyeztetheti.

A fent nevezett jogosultság bejegyzéséhez a külföldi egészségbiztosító (illetékes külföldi teherviselő) a nemzetközi egyezményben meghatározott formanyomtatványt (E106 jelű nyomtatványt) állít ki, melynek kiállításával hozzájárul az igénybe vett orvosi ellátás költségeinek kifizetéséhez Magyarország számára.

A nyomtatvány kiállításának feltételeiről az illetékes - külföldi - biztosító nyújt felvilágosítást.

Az E 106 jelű formanyomtatvány alapján történő jogosultság bejegyzését követően az EGT tagállamban biztosított személyek Magyarországon is teljes körű orvosi ellátást vehetnek igénybe a magyar TAJ számot tartalmazó igazolvánnyal (TAJ kártya), vagyis „zöld lámpával” rendelkeznek.

A pénzbeli ellátásokat, mint például a táppénz, továbbra is a külföldi egészségbiztosító folyósítja részükre.

A külföldi jogviszony megszűnését szintén 15 napon belül kell bejelenteni az egészségbiztosítási szerv részére, ekkor történik meg a TAJ szám újraérvényesítése. A külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt (papíralapon E104, elektronikusan S041 számú), vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

Példa: Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki Ausztriában dolgozik, Ausztriában jogosult teljes körű orvosi ellátásra, Magyarországon csak sürgősségi ellátásra jogosult az osztrák jogviszonya alapján, az Ausztriában kapott „Ecard” bemutatása esetén. Ebben az esetben az ő magyar TAJ száma érvénytelen (kék lámpa), ezzel nem tud igénybe venni orvosi ellátást.

Ha az osztrák egészségbiztosítótól beszerzi az E 106 jelű formanyomtatványt, és azt behozza az Egészségbiztosítási Osztályra, itt bejegyzésre kerül a TAJ/BSZJ rendszerbe, ami alapján a magyar TAJ száma ismét érvényes lesz (zöld lámpa), és Magyarországon is jogosult lesz teljes körű orvosi ellátásra.

*Az alábbi országok tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EGT tagállamok):

az Európai Unió tagállamai

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,

o Egyesült Királyság (2020. december 31-ig)

o Izland

o Liechtenstein

o Norvégia

Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerződés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában azonos jogállású.

Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály

(VMKH)