A pályázati keret kimerülésééig, de legkésőbb augusztus 22-ig lehet igényelni az egészségkárosító azbeszthulladék önerőmentes elszállítását.

Az azbesztet a 20. század második felében számos helyen felhasználták, többek között az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre. Az idők során derült fény káros hatásaira. Az azbeszt tartalmú anyagok sérülésekor, törésekor rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik.

Kép forrása: www.wikipedia.hu

A kötéses azbesztet tartalmazó anyagok, palatetők, hullámpala, illetve az elavult csőrendszerek esetében a veszély nem áll fenn akkor, ha a felületük törés- és sérülésmentes, mert így kiporzás, környezetbe jutás nem történhet. A nem sérült azbeszt pala nem jelent számottevő kockázatot. Az emberi egészséget az azbeszttartalmú anyag sérülésekor (törés, fúrás stb.) keletkező kiporzás veszélyezteti.

Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet. Épületek bontásakor jogszabályok írják elő a szakszerű bontást és azbesztmentesítést. Azbeszt tartalmú elemek cseréje, bontása esetén a palatáblák törése, vágása, fúrása szigorúan tilos, hiszen kizárólag ily módon kerülhet a levegőbe, veszélyeztetve az emberi egészséget, és a környezetet. Minden olyan ruhadarab, alkalmazott eszköz és tárgy, amelyek azbesztporral érintkeztek, használatuk után szigorúan eldobandók. Egészségünk védelme érdekében a tevékenységhez a lehető legnagyobb védelmi képességet alkalmazzunk. Különösen légzésvédő viselése szükséges a légzési utak védelmére. Az FFP3D szűrő típusú részecskeszűrő megfelelő védelmet nyújthat. A részecskeszűrő félálarcoknak pontosan kell illeszkedniük az arcra. Emellett a teljes testet fedő védőöltözetet kell beszerezni és viselni. A védőruházat min. 5. típusú, MSZ EN ISO 13982-1+A1 szabványkövetelménnyel azonosított, szilárd részecskék ellen használt védőruházat legyen. Minden esetben fontos, hogy a védőeszközök szennyezettek lehetnek, ezért kiemelten ügyelni kell arra, hogy az utcai viselettel nem tárolhatók együtt.

Az egészségkárosító hatások miatt az azbeszt tartalmú hulladék veszélyes hulladéknak számít, így csak erre kijelölt ártalmatlanító szervezetnek adható át, költségtérítés ellenében.

Annak érdekében, hogy hazánk mentesüljön a veszélyes azbeszthulladéktól, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. azbesztmentesítési pályázatot hirdet a lakosság részére.

A pályázat önerőmentes, a nyertes pályázó összegyűjtött azbeszthulladékát az elszállításra kijelölt, engedéllyel rendelkező vállalkozás ártalmatlanításra elszállítja.

A pályázatokat 2022. június 20. 08:00 órától lehet beadni kizárólag elektronikusan a https://nhkv.hu/azbeszt/ internetes felületen. A pályázat keretkimerülésig, de legkésőbb 2022. augusztus 22. éjfélig érvényes.

További információ a https://nhkv.hu/azbeszt-informaciok/ oldalon érhető el, illetve felmerülő kérdésekkel az [[[NrhJjFQDtNMKobF6WlMAY3YXpiZXN6dEBuaGt2Lmh1]]] e-mail címen fordulhatnak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt munkatársaihoz.

(Vas Megyei Kormányhivatal)