A Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala szociális ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Lásd a tevékenységi körnél.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott, a Szentgotthárdi Járási Hivatal feladat és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokkal – ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, időskorúak járadéka, közgyógyellátás, aktív korúak ellátása - kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, ellátások iránti kérelmek elbírálása, hatósági döntések előkészítése, ügyfélfogadás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Érettségi végzettség,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

Egészségügyi alkalmasság, az 599/2021. (X.28) Korm. rendelet 2/A. §-a szerinti feltételek fenn állása (covid oltás)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

Szociális igazgatás területen eltöltött szakmai gyakorlat,

B kategóriás jogosítvány,

Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

konfliktuskezelési képesség, pontos,- precíz munkavégzés,

terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata;

nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kern Henrietta mb. osztályvezető nyújt a 94/795-689-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton: dr. Orbán István hivatalvezető részére a [[[BZyrsiiiD7YVTZJTlamFyYXMuc3plbnRnb3R0aGFyZEB2YXMuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

Postai úton: a pályázatnak a Szentgotthárdi Járási Hivatal címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.).

Személyesen: Kern Henrietta mb. osztályvezető (Szentgotthárdi Járási Hivatal, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező.

A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 6 hónap.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

 

(VMKH)