Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 1. § 17 és 17 a. pontjai alapján az államigazgatási szervek – beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek.

A Törvény 108 §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A Kormányhivatalok 2017. január 1-jétől az előzőekben leírt határidőig az elektronikus ügyintézési szolgáltatás megkezdését megelőzően, a 17. alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítésével bejelenthetik, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes ügyek vagy valamennyi ügy tekintetében az előzőekben leírt határidőt megelőzően is vállalják az e Törvény szabályainak megfelelő elektronikus ügyintézés biztosítását.

2017. évtől lehetővé válik a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése.

A .jar kiterjesztésű állományok megnyitásához az ABEV program telepítése szükséges mely a NAV honlapjáról letölthető.

ÁNYK nyomtatványkitöltő program elérhetősége

Az alábbi bejelentések esetében van mód az elektronikus bejelentőlapok kitöltésére a következő űrlapok telepítésével:

1. MUNKABALESETI jegyzőkönyvhöz /JH18SZMMVO_0101/ (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

2. BEJELENTŐ LAP – Túlnyomásos légtérben végzett tevékenységhez /JH18SZMMVO_0102 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

3. Foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése /JH18SZMMVO_0103 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

4. Azbeszttel végzett tevékenységek bejelentése /JH18SZMMVO_0104 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése /JH18SZMMVO_0105 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

6. Egészségügyben alkalmazott éles vagy hegyes eszközök használatával összefüggő kockázatok bejelentése /JH18SZMMVO_0106 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

7. Foglalkozási megbetegedések (mérgezések) bejelentése /JH18SZMMVO_0107 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

8. Fokozott expozíciós esetek bejelentése /JH18SZMMVO_0108 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

9. Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység bejelentése /JH18SZMMVO_0109 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

10. Építési kivitelezésekkel kapcsolatos bejelentések /JH18SZMMVO_0110 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

11. BEJELENTŐ LAP (1. melléklet az 1993. évi XCIII. törvényhez) /JH18SZMMVO_0111 (v.1.0)/

A kitöltési útmutató letöltése

(Vas Megyei Kormányhivatal)