Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § (1)-(4) bekezdései értelmében az integritás tanácsadó:


a.)
Közreműködik a Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében.

b.)
Az intézkedési terv alapján javaslatot tesz a Kormányhivatal hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.

c.)
A hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a Kormányhivatal vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.

d.)
Gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról.

e.)
Ellátja a főispánnak az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatását, valamint a Kormányhivatal működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

f.)
Kapcsolatot tart – e feladatkörrel összefüggésben - a korrupció megelőzéssel, integritással foglalkozó más szervezetekkel.

g.)
Ellátja az integritás tárgyú belső irányítási eszközök előkészítésével összefüggő feladatokat.