Az őszi érettségi vizsgákra várhatóan 2021. augusztus 24. napjától 2021. szeptember 5. napjáig lehet jelentkezni. A határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, így a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le.

Azok a vizsgázók, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, saját iskolájukban (amennyiben érettségi vizsgáztatásra kijelölt intézmény), az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Tolna Megyei Kormányhivatal szervez érettségi vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján 2021. augusztus végétől elérhető jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen, e-papír szolgáltatással, vagy ajánlott postai küldeményként eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Tolna Megyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.) címére.

Érettségi vizsgáztatásra Tolna megyében a 2021. őszi vizsgaidőszakban az alábbi intézmények kerültek kijelölésre:

-    Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
(7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.)
-    Szekszárdi Garay János Gimnázium
(7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.)
-    Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium
(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-9.)
-    Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
(7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)  
-    Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(7150 Bonyhád, Kossuth utca 4.)

Az október-novemberi vizsgaidőszakban a vizsgát szervező intézmények listája megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).
A jelentkezőknek a jelentkezési lapot a vizsgát szervező intézmény biztosítja.

A vizsgadíj befizetéséhez a jelentkezők kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell. A vizsgadíj mértéke középszintű vizsga esetén 25 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 42 000 forint vizsgatárgyanként.

Azon vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára az adott tárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

Azon vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2021. október 15. és október 28. napjai között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. A vizsgarend elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2021. november 11. és november 15. napjai között, míg a középszintű szóbeli vizsgák 2021. november 22. és november 26. napjai között zajlanak.

Részletes tájékoztató a jelentkezés menetéről, a követelményrendszerről és a vizsgadíjakról itt olvasható.

Tájékoztatás a 74/501-203 telefonon, vagy a [[[jgFYRimRJHk6yTGNyQaGl2YXRhbEB0b2xuYS5nb3YuaHU=]]] e-mail címen.


(Hatósági Főosztály)