A Kormány elő kívánja mozdítani az eddig oltásban nem részesült 60. életévüket betöltött magyar állampolgárok (magyarországi lakcímmel és Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkezők) oltását. Ennek érdekében a 2021. augusztus 1. napjától induló kampány keretében a háziorvosok, illetve a háziorvosi praxisokhoz rendelt önkéntes orvosok személyesen felkeresik az érintett személyeket, részükre a védőoltás igénybevételének lehetőségével kapcsolatos tájékoztatást nyújtanak és igény esetén az érintett személynek a védőoltással történő beoltását is végzik.

A feladat részletszabályai a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendeletben olvashatók.

A Rendelet szerinti, fenti feladatok ellátásában bármely orvos részt vehet.

Az orvos a részvételi szándékát a kormányhivatalnál történő regisztrációval jelezheti az [[[fodCXFeqWuKyM3FOrb2x0YXNAdG9sbmEuZ292Lmh1]]] e-mail címen, illetve a 06-30/401-07-58 telefonszámon.

A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: az orvos természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő,  anyja születési családi és utóneve), levelezési cím, telefonszám, e-mail-cím.

A regisztrált orvos számára a kormányhivatal jelöli ki azt a háziorvosi szolgáltatót, melynek munkájában részt vesz, és erről tájékoztatja a háziorvosi szolgáltatót.

(Tolna Megyei Kormányhivatal)