A Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályán az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján az alábbi, munkavédelmi tárgyú bejelentések elektronikus úton történő megtételére van lehetőség.

Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, természetes személy pedig választása szerint postai vagy elektronikus úton küldheti meg bejelentését. Az elektronikus bejelentést az E-papír szolgáltatás igénybevételével lehet megtenni a https://epapir.gov.hu/ oldalon. Egyéni vállalkozók kivételével a gazdálkodó szervezetek cégként, a Cégkapu használatára jogosított személy által tudják szabályszerűen teljesíteni a bejelentést.

Az alábbi nyomtatványok ITT letölthetők:

 1. Munkabaleset bejelentése
 2. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység (keszon) bejelentése
 3. Foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzettvédőoltások bejelentése
 4. Azbeszttel végzett tevékenységek bejelentése
 5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
 6. Egészségügyben alkalmazott éles vagy hegyes eszközök használatával összefüggő kockázatok bejelentése
 7. Foglalkozási megbetegedés gyanújának bejelentése
 8. Fokozott expozíciós esetek bejelentése - Jegyzőkönyv
  08. Fokozott expozíciós esetek bejelentése - Jegyzőkönyv a fokozott expozíciós esetről - Zárt kezelésű adatlap
 9. Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység bejelentése
 10. Építési kivitelezésekkel kapcsolatos bejelentések
 11. Mvt. szerinti bejelentés (a sérült munkavállaló bejelentése munkabalesettel, foglalkozási megbetegedéssel vagy fokozott expozíciós esettel kapcsolatban)

(TMKH)