Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti ünnepünk alkalmából, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként miniszteri kitüntetéseket adományozott a Tolna Vármegyei Kormányhivatal három munkatársának: Gergely Józsefnek, Freund Karola Verának és Sántha Istvánnak.

A képen: Sántha István, dr. Lehőcz Regina főigazgató, dr. Horváth Kálmán főispán, Gergely József járási hivatalvezető

Gergely József, a Tolnai Járási Hivatal vezetője több mint 30 éve dolgozik a közigazgatásban. 1998-ban Bogyiszló Község Önkormányzatának jegyzőjévé nevezték ki, ahol hosszú időn keresztül a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával és legnagyobb megelégedésére végezte. A járási hivatalok 2013-as megalakulásával a Tolna Megyei Kormányhivatal Tolnai Járási Hivatalának munkatársa. 2015 áprilisától a Tolnai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának vezetője lett, majd 2015 júniusától a járási hivatal hivatalvezető-helyettesévé került kinevezésre. A Tolnai Járási Hivatal hivatalvezetői feladatait 2019. február 25. napjától látja el. Járási hivatalvezetőként nagy figyelmet fordít a járás önkormányzataival, és a lakossággal történő kapcsolattartásra. Gergely József a közszolgálatban végzett több mint három évtizedes magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült.

Freund Karola Vera a Tolna Járási Hivatal osztályvezetője 1995. szeptember 1. napján kezdte meg közigazgatási pályáját, 2000-től Tolna Város Polgármesteri Hivatalának munkatársa szociális és gyámügyi szakterületen. 2013. január 1. napjától a járások megalakulásától a Tolnai Járási Hivatal munkatársa. 2019. június 1-jétől a járási hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya osztályvezetője. Pályafutásának jelentős hányadában szociális- és gyámügyi feladatokat látott el. Hivatását a jogszerűség, a közjó és közérdek szem előtt tartásával gyakorolja, mindig a legjobb tudása szerint, a maga elé támasztott magas szakmai színvonalon gyakorolja. Munkája a járás, a térség vonatkozásában meghatározó. Freund Karola Vera a közszolgálatban végzett több mint két és fél évtizedes magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült.

Sántha István, a Bonyhádi Járási Hivatal nyugalmazott osztályvezetője 1987-ben kezdte közigazgatási pályafutását. 1991. május 16. napjától a Tolna Megyei Kormányhivatal egyik jogelődjének számító Tolna Megyei Munkaügyi Központnál kezdett dolgozni hatósági ügyintézőként, majd kirendeltségvezető-helyettesként. 2010-től már mint kirendeltség-vezető irányította a Bonyhádi Kirendeltséget 2011. október 1. napjától a Tolna Megyei Kormányhivatalnál látta el a bonyhádi kirendeltség-vezetői, majd foglalkoztatási osztályvezetői feladatokat. Személye és szakmai tudása garancia volt arra, hogy a Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya magas színvonalon, a jogszabályokat maradéktalanul betartva, az ügyfelek általános megelégedésével végezte munkáját. Sántha István több mint három évtizedes közigazgatásban végzett magas színvonalú munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.(Tolna Vármegyei Kormányhivatal)