A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2022-es években indított ,,Nyári diákmunka" program tapasztalatait felhasználva a 2023. évben ismét meghirdetésre kerül a program, amelynek összköltsége 3.5 milliárd Ft. A támogatás célcsoportjába a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok tartoznak.

A program két pillérre épül:

1. pillér: Önkormányzati diákmunka: a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet. A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér összegének 100 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra, a legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.


2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására. A munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. Bértámogatásként a munkabér összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 222.300  Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.


A program 2023. június 15. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart. 2023. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási hivatalnál, míg a tényleges foglalkoztatásra 2023. július 1. napjától kerülhet sor.


A diákmunkára speciális szabályok érvényesek: a fiatalok nem végezhetnek éjszakai munkát (este 10 órától), rendkívüli munkaidő sem rendelhető el, napi munkaidejük legfeljebb 8 óra lehet, 16 évesnél fiatalabb munkavállaló esetében 6 óra, és a munkáltatónak biztosítani kell a 12 órás pihenőidőt. Továbbá legfeljebb 1 heti munkaidőkeret alkalmazható.

Tolna vármegyében az eddigi évek tapasztalatai alapján mintegy 800 diák részvételére számítunk. A tavalyi évben a program segítségével 200 foglalkoztató bevonásával 721 diák jutott átmeneti munkavégzési lehetőséghez. Az idén rendelkezésre álló forrásunkat is igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni és a lehető legtöbb diákot munkához segíteni. Az eddig beérkezett kérelmek alapján elmondható, hogy a munkáltatók inkább rövidebb (4 órás) munkaidőben, de több diákot szeretnének egyidejűleg foglalkoztatni. 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, tekintse át a támogatás igényléséhez készült hirdetményt a www.munka.hu oldalon, illetve forduljon a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához.

(Tolna Vármegyei Kormányhivatal)