AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 13. és 14. Cikk alapján.

Adatkezelő: Tolna Megyei Kormányhivatal (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 18. függelék szerinti szervezeti egységek) 

Adatkezelő képviselője: dr. Lehőcz Regina főigazgató (74/529-871, [[[IrleRf9YhMNhZZ0GaGl2YXRhbEB0b2xuYS5nb3YuaHU=]]])

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Dr. Csábrák Petra (74/529-863; 74/529-871, e-mail cím: [[[nLLSXxNxhJeazTXm3ZjMY3NhYnJhay5wZXRyYUB0b2xuYS5nb3YuaHU=]]])


A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: adatkezelő a személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében végzett feladatai végrehajtása, valamint szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.

A teljes tájékoztató megtekinthető a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt.

(TMKH Jogi és Humánpolitikai Főosztály)