A Szociális és Gyámhivatal szakmai irányítója a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter. A Szociális és Gyámhivatal ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok jegyzőinek és a járási gyámhivataloknak a szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését.

A Szociális és Gyámhivatal első, illetve másodfokú hatósági jogkört gyakorol gyermekvédelmi és gyámügyi, valamint szociális hatósági ügyekben. Ennek keretében első fokon engedélyezi, illetve ellenőrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, intézmények, hálózatok működését. Másodfokon eljár a települési önkormányzatok jegyzőinek, a járási gyámhivataloknak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint meghatározott esetekben az ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

A hivatal feladatai közé tartozik, hogy ellenőrizze a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységét. Tájékoztatást nyújt továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénybevételi feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről.

A Szociális és Gyámhivatal szervezi a hivatásos gondnokok képzését, illetve az egyéb ágazati képzéseket. Elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását. Intézi a mozgássérültek gépjármű (és kerekesszék) szerzési támogatásával kapcsolatos ügyeket, valamint ellátja az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő törlesztési kötelezettséggel kapcsolatos ügyek felügyeletét.

 

További információ: http://nrszh.kormany.hu/ oldalon