A kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakmai irányítása alatt álló, elsőfokú rehabilitációs hatóság, illetve orvosszakértői és rehabilitációs szakértői szerv.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv megyei illetékességű – Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve illetékességének kivételével – szerv. Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére is kiterjed.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad:

 1. a hozzátartozói nyugellátás,
 2. a baleseti járadék,
 3. a rokkantsági járadék,
 4. a fogyatékossági támogatás,
 5. az a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személyek ellátása,
 6. a magasabb összegű családi pótlék,
 7. a bányászok egészségkárosodási járadéka,
 8. a bányászati dolgozók keresetkiegészítése,
 9. a hadi rokkantsági ellátások vonatkozásában.
 10. A rehabilitációs szakigazgatási szerv szakértői feladatokat is ellát, e feladatkörében szakvéleményt ad:
 11. a keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához,
 12. a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról,
 13. a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,
 14. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról,
 15. a közlekedőképességről,
 16. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékéről,
 17. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,
 18. a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,
 19. az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,
 20. a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,
 21. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv végzi a komplex minősítést is, erre vonatkozó kérelem esetén.

További információ: http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/ oldalon

Kérjük, válasszon!